Nu blir vi 7 miljarder!!

I den här månaden passerar jordens invånarantal 7 miljarder! Hur ser mänsklighetens framtid ut? Action Aid varnar för en tre-dubbel kris där främst tio länder drabbas, länder som omfattar nästan en fjärdedel av jordens befolkning; Demokratiska republiken Kongo, Burundi, Sydafrika, Haiti, Bangladesh, Zambia, Indien, Sierra Leone, Etiopien och Rwanda.
I sin rapport skriver de bland annat följande:

  • Minst 10 länder, med 1,5 miljarder av världens befolkning, är mycket känsliga för den klimatrelaterade livsmedelskrisen. På grund av klimatförändringarna kan ytterligare en halv miljard människor stå inför kronisk hunger år 2050. 
  • Alla samhällen som tillfrågats i undersökningen på landsbygden i Afrika, Asien och Amerika menar att det oregelbundna och extrema vädret hindrat dem från självförsörjning. 
  • Ohållbara jordbruksmetoder och en större tillströmning än någonsin av utländska investerare - som vill styra resurser som mineraler, olja, biobränslen och vatten - kan lämna miljoner av de fattigaste människorna utan tillräckligt med åkermark för att producera mat. 
  • Världen står inför en ny era där höga livsmedelspriser kommer att försätta ytterligare 44 miljoner människor i fattigdom. Världens efterfrågan på biobränsle - framställd av vete, majs, sojabönor och sockerrör - innebär att livsmedelspriserna kommer att fortsätta att stiga om inte de rika länderna kan hitta alternativa energikällor.
Orättfärdigheten frodas och råder alltjämt! Finns det någon lösning?  -Kom, Herre Jesus, du rättfärdighetens Konung!

Kommentarer

Ja tänk om mitt barnbarn som föddes idag blev den 7 miljarden.
Berno sa…
osså, man vet aldrig:)
Marguerite sa…
Ja,om inte Jesus skulle komma,är det tur att man är så gammal som man är!!! De som växer upp och föds nu,har ingen framtid och inget hopp på denna jorden.....Men GUD VARE TACK,FÖR HANS OUTSÄGLIGT RIKA GÅVA!!! JESUS KOMMER!!! Tills dess får vi göra vad gott är,så långt vi förmår,och utföra uppdraget som Han har givit oss!!! Grattis Osså till det nya barnbarnet!!!Må han/hon vandra på Herrens väg!!! KRAM!!!