Koleran fortsätter skörda liv på Haiti

Kolerapatient på bår utanför vårt lilla hus i Baptiste.
850 kolerafall varje vecka påträffas hos Läkare utan gränser på Haiti, vilka endast når en del av landets invånare. Den höga siffran är tre gånger så hög än för bara en månad sedan. Ökningen tros bero på regnperioden.
Från våra missionärer på besök i bergsbygden Baptiste nås vi också av rapporter om hur koleran fortsätter skörda sina offer.
- Flera gånger om dagen kom folk springande med bårar med kolerasjuka utanför vårt hus, skriver Veronica.
Tack vare gåvor som kommit in kan vi bistå två läkarstationer i Baptiste med mediciner. Läkarna på plats vädjar om fortsatt hjälp, en vädjan jag nu skickar vidare åt den som vill vara med att bidra med hjälp till inköp av mediciner.
- Man riktigt kände hur det isade i hela kroppen, när det kom en grupp springande med kolerasjuka på bårar, instämmer Stina, som också nyligen varit i Baptiste med en hjälpsändning från Comunidad Maranata.

Kommentarer

Midnatsrop sa…
Frid Berno ! Man kan ju undra vart alla dessa milijontals kronor, som människor har skickat tagit vägen. Har det bara gått till dem, som redan är rika...? Men så är det. Det skrivs mycket om Sida, Röda korset etc. Hur de förskingrar pengar. De fattiga, sjuka och svaga får alltid stå utanför./ Men jag hoppas och ber att allt skall ordna sig till det bästa. Visste jag hur man fick tag på medicin, så skulle jag genast skicka.../ Tackar Gud, för ert stora arbete där nere, och önskar er Guds rikaste välsignelser. Kram!
Midnatsrop sa…
Frid igen Berno! Jag får väl skylla på, att jag är trött efter den underbara helgen. Hahaha!! Naturligtvis kan jag ju skicka pengar istället, bara du tala om vart jag skall vända mig...? kära Maranatahälsningar från en " Trögfattad" / Kram!
Berno sa…
Frid!
Jo, det kan vara mer än berättigat att fråga sig vart alla pengar tagit vägen. Det är många som undrar. Direkt efter jordbävningen gavs många löften och hundratals miljoner samlades in. Som jag förstått det har bara vissa procent av de pengarna kommit Haiti tillgodo än så länge, mycket beroende på det totala kaos som råder där. Landet har fram tills nu saknat regering och givarländerna håller på pengarna fram till dess att garantier kan ges att planerade projekt går att genomföra; återuppbyggnad av en miljonstad som ligger i spillror.
Fortfarande lever över 600 000 haitier kvar i slitna tältläger.

När det gäller vårt arbete är det begränsat främst till två platser: Baptiste och Mont-Leon. Där arbetar vi med att så långt vi kan;
1.bistå läkare med mediciner,
2. bekosta skolgång för 367 barn som annars hade saknat möjlighet till skolgång, samt att
3.besöka familjer med nödvändig humanitär hjälp.
Och den hjälpen når fram till 100 procent:)

Enklaste sättet att hjälpa till är att använda Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6, och skriva att det gäller "Haiti".

Ja, det blev ett långt försök till förklaring på hur det kan vara i Haiti:) Hur som helst, den 27 oktober reser våra missionärer med nästa hjälpsändning till bergsbygderna Baptiste och Mont-Leon. Den här gången vill vi få med så mycket mediciner som möjligt, i kampen mot kolera.
Marguerite sa…
Må Herren rikligen välsigna ert arbete där!!!Alla kan vara med och göra något:att be,och ge.Vad vi har gjort emot Hans minsta,har vi gjort emot Honom:Jag var hungrig-ni gav mig att äta,jag satt i fängelse-ni besökte mig,jag var naken-ni klädde mig.o.s.v......Vi får vara Ordets görare och hörare!!! En tro utan gärningar är en död tro,en LEVANDE tro må vi ha,djupt förankrad i Ordet!!! Tack för ditt "hjärteknipande"inlägg,Berno!!! Kram!!!
Berno sa…
Amen! Förkunna Kristi rättfärdighet, i ord och handling!