Katolsk villfarelse frodas

Kanske det ramlat ner något som ska tillbedjas?
Dagen, naturligtvis, skriver helt seriöst om oblaten som föll i golvet, skadades och fick ett sår, som man menar är en bit av Jesu hjärta. Den katolska villfarelsen bedrar miljontals människor i världen och får dem att tro att utanför Rom finns ingen frälsning att få. Enligt Romkyrkans lära korsfästs Jesus inte mindre än 400 000 gånger varje dag i samband med att dess prästerskap utför mässoffret på olika platser jorden runt. Absurt! Leder också till absurda handlingar. Så här säger en gammal katolsk källa: Om en fluga eller något annat faller i efter konsekrationen och prästen känner äckel, så må han ta upp flugan och tvätta den i vin samt efter mässans slut bränna den och lägga det förbrända i sacrariet. Men om han ej känner äckel eller fruktar någon fara, så må han dricka den med blodet”.
”Om han genom slarv råkar spilla något av Kristi blod antingen på marken eller på golvet så må han med tungan slicka upp det och skrapa stället så väl som möjligt, uppbränna det avskrapade och gömma askan i sacrariet.”
Enligt Bibeln är de romerska katolska läran inget annat än ett falsarium. Jesus dog en gång, och uppstod från de döda på tredje dagen. Varje gång vi delar brödet så gör vi det i tacksamhet för att påminna varandra om Kristi försoning, till dess att han kommer...


Kommentarer

Väldigt lätt att läsa innantill och far i himlen har uppenbarat för oss vad som står,så katolisismen har inget att lära oss ifråga om vad som står. Därför skall vi inte ha något samröre med dem utan avslöja allt vad de håller på med. Tack
Jag blir så otroligt ledsen när jag läser den här typen av påstående om den Romerska läran om Kristi pågående offer.

Eukaristins offer (mässoffret) är inte och har aldrig varit ett nytt offer var gång mässan firas.
Utan ska förstås som att i mässan blir vi dit flyttade så vi är med om det som en gång för alla har hänt.

Sedan missar du en liten detalj av vad bibeln säger: "Detta är min kropp" & "Detta är mitt blod", det är alltså inte bara en påminnelse om man nu tror på Vad Jesus säger.
Berno sa…
Gustsaf Stenström, jag låter en katolsk blogg svara på din kommentar:

Den heliga katolska kyrkan lär, att vid konsekrationsögonblicket i mässan blir brödet och vinet på altaret verkligen Jesu Kristi kropp, blod, själ och gudomlighet. Brödet och vinet upphör att existera, trots att utseendet och egenskaperna, eller "accidenserna", på brödet och vinet blir kvar. Denna ögonblickliga förvandling är känd som transsubstantiation - förändring av substansen.

Tillbedjan av Eukaristin
Den konsakrerade hostian och det dyrbara blodet under vinets gestalt tillbes på det sätt som är förbehållet Gud allena, eftersom de är verkligen Allsmäktig Gud själv. Denna högsta form av vördnad är känd som latria. Uppfattningarna att Kristus endast finns som ett tecken i de eukaristiska gestalterna, eller att Kristus tas emot endast andligen, fördömdes av konsiliet i Trent.


Källa: http://www.katoliknu.se/html/sacr_eukaristi.htm
Tack för ditt svar, Dock svara inte detta alls på vad jag sa som svar på ditt påstående om att Kristus offras 400 000 gånger på nytt om dagen..

Att förvandlingen verkligen sker just här och nu av brödet och vinet är inte samma sak som att offret inte är det samma som skede på Golgata.
Romerska Katolska Kyrkans Katekes "611 Eukaristin som han instiftar vid detta tillfälle blir ”minnet”[54] av hans offer. Jesus innesluter apostlarna i sin egen offerhandling och uppmanar dem att fortsätta den.[55] Därmed gör Jesus sina apostlar till det Nya förbundets präster: ”För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen” (Joh 17:19)." och jag fortsätter "1367 Kristi offer och mässoffret är ett enda offer: ”Det är ett och samma offer, det är samme Kristus som frambär sig själv genom prästernas tjänst – han som frambar sig själv på korset. Endast sättet att offra är annorlunda”:[49] ”En och samme Kristus som på korset frambar sitt blodiga offer är verkligen närvarande i det gudomliga offer som äger rum i mässan. Han offras här på ett oblodigt sätt. Därför har mässoffret verkligen sonande karaktär”."
Vilket är den officiella lära och det stöder mitt första komentar.
Vi kan tro och tycka vad vi vill om detta. Men att påstå som du gjorde är helt enkelt fel enligt dem själva.
Berno sa…
Det romerska kyrkan gjort av brödsbrytelsen har inget med Herrens högtid att göra. Kontentan av deras teologi och ännu mer deras praxis, är att man korsfäster Jesus på nytt, med ett simsalabim i det ögonblick prästen lyfter sina händer och uttalar sin magiska formel. Herrens måltid var enligt Guds ord något helt annat, en del av måltiden i hemmets miljö, där man åt av hjärtats fröjd och lovade Gud. Kyrkans mässoffer har hedniska rötter.
Det var är spännande, vilka hedniska rötter menar du?

Att Kristus korsfest pånytt är ett påstånde som inte är annat än villfarelse. Det är inte den slutsats är resultatet av deras lära.

Reselutatet av deras lära är att Jesus är otvetydigt närvarande i elementen. Att påstå något annat är inte sant.

Nej inte simsalabim utan möjligtvis Hokus pokus, vilket mäst troligt kommer från "Hoc est enim corpus meum" vilket är från den latinska mässan och instiftelseorden " Detta är min kropp"