Förälder! Rädda dina barn! Börja hemundervisa!

Ännu ett larm når oss genom en debattartikel införd i Världen idag om hur barn utsätts för otillbörlig påverkan i skolan. Egentligen är det här något alla vet om men svensken är i allmänhet skolad att foga sig i vad myndigheterna har bestämt, så att han vare sig orkar eller riskerar att bry sig.
Börja hemundervisa! Om så behövs; bli en lagbrytare - för att rädda dina barn!  Läs debattartikeln här:

Skollagen kränker föräldrars rätt

Flourtanten känner de flesta till. Det är en tandhygienist från Folktandvården som hälsar på skolklasser för att tala om vikten av tandborstning. RFSU-informatören har blivit lika etablerad under senare år. Det är en propagandist från RFSU som hälsar på skolklasser för att tala om vikten av att ha sex när och hur man vill. Något som gärna får ske tillsammans med produkter från RFSU AB.
Det är lobbyorganisationen RFSU:s helt egna privata företag. Förra året (2010) hade RFSU AB en omsättning på drygt 115 miljoner kronor. Vinsten låg på drygt 8,5 miljoner kronor. De pengarna kom från försäljning av bland annat kondomer, graviditetstester, glidmedel och sexleksaker. Företaget tjänar således pengar på att människor har sex. Åsa Regnér är RFSU:s generalsekreterare. Hon har lyckats så pass bra med lobbyarbetet, att RFSU närmast betraktas som en offentlig myndighet i dag. SVT och SR arbetar ogenerat med dem.
Ministrar och myndigheter ingår intima samarbeten med RFSU. Skolor landet runt bjuder till synes oreflekterat in dem. När RFSU-informatören väl är på plats hos de minderåriga eleverna, är det vanligt att läraren lämnar klassrummet.
Tanken är att eleverna lättare ska kunna slappna av. Konsekvensen blir att de lämnas helt ensamma med en representant för en sexlobbyorganisation. Som alltså tjänar pengar på att människor har sex så ofta och så mycket som möjligt. Under en eller flera lektioner får RFSU sprida sin ideologiskt vinklade syn på sex bland unga människor. Helt oemotsagda.
"Sex är politik" lyder RFSU:s motto. En av deras viktigaste frågor är rätten att fritt få döda ofödda människor. Enligt föreningens stadgar vilar arbetet på tre friheter. "Frihet att njuta" är en av dessa. RFSU är alltså en organisation som explicit ägnar sig åt att medels lobbyarbete sprida en normlös hedonism och propagera för rätten att fritt få döda ofödda människor.
I grundskolan råder skolplikt. Sverige förbjöd i princip hemundervisning den 1 juli 2011. I klartext innebär detta att föräldrar fråntas sin grundläggande rättighet att välja hur barn ska vägledas på detta enormt viktiga och känsliga område.  Som en direkt konsekvens har minst tio barnfamiljer redan lämnat Sverige som politiska flyktingar. Deras fundamentala rättigheter erkänns av flera tungt vägande internationella dokument.
Europakonventionen är ett av dem. År 1995 antog Sverige första tilläggsprotokollet, artikel 2 som lag. Den lyder: "Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Likaledes slår FN:s stadgar om mänskliga rättigheter art 26.3 fast att "Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar". Med den nya skollagen kränker alltså Sverige föräldrarnas grundläggande rättigheter och går emot den egna lagstiftningen. Den som inte ser det djupt problematiska i denna situation är antingen naiv eller ideologiskt förblindad.
Nasrin Mosavi Sjögren är
student och samhällsdebattör.
(Artikeln införd i Världen idag 21/10-2011)

Kommentarer

Midnatsrop sa…
Jag är så tacksam, för att jag slipper ha med skolan att göra, eftersom mina barn är stora nu. VIDRIGT, är ett milt uttryck efter ha läst ditt inlägg. Det är inte mycket föräldrar ha att säga till om idag. Ja, människor överhuvutaget, man ska bara lyda. Men tack och lov, Berno, vi ska lyda Gud mer än människor. Herrens välsignelser och Kramar önskar jag dig !
Jan Samuel sa…
Hei og Guds fred til deg og dine.

Ligger på sykehuset med smerter i brystet,så det er fint om dere ber for meg,og min familie.
Hilsen Jan Samuel.
Jan Samuel sa…
Det er makt i de foldede hender
Tekst: Trygve Bjerkreim / Melodi: Øivind Tønnesen

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!