Teorier presenteras som fakta

"Forskargruppen kan med alldeles ovanligt stor säkerhet säga att individerna levde för 1.997.000 år sedan, plus minus 3.000 år." Så skriver DN i en artikel om fynd som gjorts, trots att hela vetenskapen kring evolutionsläran inte är något annat än allmänt vedertagna teorier.


När forskarna hittar lämningar, fossiler eller andra spår från nyupptäckta objekt, fastslås ofta som bevis under vilken tid varelsen anses ha levat. Som i fallet med upptäckten av spår efter en jättemask i Spanien. Citat: "Spanska forskare säger sig ha funnit bevis för att en jättemask som kunde bli upp till en meter lång levde för 475 miljoner år sedan."

Det är stor skillnad på antaganden och bevis. Ännu i denna dag existerar det inte några som helst bevis på att människan utvecklats från andra varelser, något som titt som tätt presenteras som fakta och bevis i media, läromedel i skolan eller var som helst annars där sökandet efter alltings uppkomst förekommer.

Men det är som det är med människan; hon har svårt inse att det kan finnas en högre makt bakom naturen. Skulle någon veta bättre än oss?

Dårarna säga i sina hjärtan: "Det finnes ingen Gud."

Kommentarer

Archaeopteryx sa…
Det finns de som studerar naturen, prövar hypoteser, utför experiment, gör observationer, och därefter ställer samman teorier från den kunskap som utvinns ur detta. Sen finns det de som inte gör detta utan bara godtar oprövade idéer och berättelser som står att läsa om i gamla böcker från stenåldern.

Jag undrar hur många läkemedel, grödor, datorer, flygplan, kärnkraftverk, jordbruksmaskiner, industrier, rymdfärder, material, mm, som hade frambringats om människor bara hade förlitat sig på att använda den sista metoden till att få kunskap.
Inga.

Speciellt svårt har en del religiösa för att förstå biologisk och medicinsk vetenskap. Men det beror förstås på att den kunskapen skiljer för mycket från deras förutfattande mening om världen, att den går stick i stäv med deras världs- och gudsbild. Så istället förkastar de observerbara, objektiva data.

Det är svårt att förstå eftersom alla och envar har tillgång till mängder med forskning, och skulle i princip kunna göra om alla experiment och observationer själva. Det är det fina med den vetenskapliga metoden. Helt demokratisk. Man måste inte förlita sig på gamla böcker eller på upphöjda personer med övernaturliga kontakter.

Hypoteser, och för den delen även teorier, kan vara felaktiga, och kan behöva förkastas eller korrigeras, men bör aldrig ersättas med en sämre beskrivning av fenomenen än den teori som den nya hypotesen eller teorin ska ersätta.

Evolutionsteorin är en av de mest robusta teorier som mänskligheten uppbringat. Det finns inget enda bevis emot den, men miljontals belägg som stöder den. Teorin är lika, om inte mer, robust än relativitetsteorin eller kvantfysiken. Dessutom är den i sin grundform en logisk följd av det vi känner till om världens processer. Att då säga att den "bara är en teori" är ett tydligt bevis på att man varken förstår vad vetenskapliga teorier är för något eller vad evolutionsteorin beskriver.

Om man förkastar den enorma kunskap vi har inom biologin kan man tycka att man borde förkasta även annan vetenskaplig kunskap. Ändå sitter vi här och skriver vid våra datorer som aldrig skulle kunna ha tillverkats utan kunskap om kvantfysiska teorier.
Anonym sa…
Bevis användes inte inom naturvetenskapen. Där användes endast teorier, modeller och hypoteser.

Allt annat skulle innebära slut för naturvetenskapens utveckling.

Bevis användes t.ex. inom juridiken och matematiken men dessa discipliner ligger inte inom naturvetenskapen.
Marguerite sa…
Dårarna säga i sina hjärtan att det inte finns någon Gud. De tycks tro att det efter en explosion på ett skrotupplag,skulle stå en färdig,splitterny,fungerande Cadillac också???......
Archaeopteryx sa…
Marguerite,

Det finns inga vetenskapliga teorier, eller forskare, som kommer med påståenden som liknar din Cadillac-liknelse. De enda jag sett som kommer med sådana idéer är religiösa som inte förstått de vetenskapliga teorierna t ex om evolution.
Midnatsrop sa…
En big bang...? Människor som härstammar från apor...? Det beror ju på hur man känner sig, brukar jag säga då. Vår levande och allsmäktige Gud har skapat himmel och jord,och en dag så skola alla knän böjas inför Honom...Teorirer bryter samman, världslig visdom lika så...
Marguerite sa…
Archaeopteryx:Ha,haha...nej det är väl för enkelt att begripa (Cadillacsliknelsen)för dem som ska krångla till allt,den är lika dum som "big bang" teorin,det var det jag ville ha sagt...Men som du skriver,det är bara teorier som vetenskapen kommer med!!! För mig räcker det att jag vet,och har mött Jesus,för egen del I PRAKTIKEN!!!......man vill ju bara att alla skulle få göra det,innan det är försent.......
Marguerite sa…
PS: Jag är INTE religiös,jag är FRÄLST,och DET är en väldigt stor skillnad!!! Det skulle de forska i.....Ha en bra dag,Berno och alla ni andra,som har skrivit här........
Anonym sa…
Det ör ingen skillnad för en utomstående mellan en person som säger sig vara frälst och en person som har en allvarlig psykos. Att det ofta sker i ett religiöst kontext är att förvänta sig eftersom religion av tradition har en så framträdande roll.

För övrigt så är analogin med skrotupplaget en så tröttsam halmgubbe att det nästan känns meningslöst att ta upp de felaktigheter som den innebär.

De mer pålästa debattörerna på "religionens" sida har övergett skrotupplagsliknelsen. Den florerar dock längre ner kedjan...
Marguerite sa…
Det är ju lätt att vara anonym och gömma sig,bakom sina okunniga uttalanden......oseriöst.
Anonym sa…
Sån grav nonchalans mot god vetenskap! Teorin (dvs den vetenskapliga förklaringsmodellen) om evolution bygger på 150 år av insamlade FAKTA. Det råder bred konsensus om teorins riktighet inom en mängd vetenskapliga grenar; paleontologi, bioinformatik, biogeografi, jämförande anatomi, molekylärbiologi osv. Det finns ingen annan vetenskaplig förklaringsmodell än den evolutionära.
Midnatsrop sa…
Det ju typiskt för människan, att sätta sitt hopp, och tro till lögnen, och vägra att inse att det finns någon, som är betydligt större och visare än dom själva. Vetenskapens "teori" är som vågorna på havet. De kastas än hit och än dit och ändras efter tidernas gång.. Men Guds ordet står evigt fast. Bibelns ord har aldrig ändrats, och vi ser idag hur allt uppfylls bokstavligt. Läs uppenbarelseboken, så har ni fått facit i handen.
För min del har jag aktivt utan påverkan från någon människa valt att tro på att det är Gud som har skapat himmelen och jorden. För genteligen finns det inget fakta varken för det ena eller det andra de handlar uteslutande om att tro. Petrus skriver och det stryker jag under på , att vi tror att allt har blivit till genom ett ord av Gud. Gud har lagt det på de planet vad gäller skapelseberättelsen att det handlar om tro och inget annat de finns inga bevis och de säger de alldra flesta vetenskapsmän när man läser deras teser och vad de kommit fram till . De skriver att vi tror att det har gått till så.Men när medier lärare och andra informatörer då väljer att redovisa dessa teser så skriver de som om det fanns bevis för teserna men det finns det inte.Om det nu skulle vara så att jag har fel ja det gör mej ju inget jag har levt mitt liv jag har levt relativt gott och om det inte finns något efter detta ja då förintas jag punkt och slut ingen fara är å färde ca ett år senare är jag troligen glömd det kommer aldrig att uppdagas för mej att jag blev lurad . Men om jag har rätt vilket är femtio femtio då ligger ni som inte tror på vad biblen säger illa till för då uppdagas det att ni har blivit lurade och kan ni då gå till dem som har lurat er eller var tar ni vägen för jag kan ju trots allt ha rätt.Därför anser jag att det är säkrare för mej att tro på Biblen och den har aldrig lurat mej hitintills. Jag är inte religiös jag är född på nytt jag har fått ett nytt liv redan här i tiden och det ger mig så mycket så om det inte skulle finnas något efter detta så räcker det med de liv jag har levt de har skänkt mig sådan trygghet jag har utfört psykologers uppgift i samtal med människor jag har kunnat ge råd som har hjälpt många människor allt detta på grund av min tro på en levande Gud som har gett mej viset och förstånd så det räcker för mej och för andra.Så det är han som skall ha äran inte jag.Mina väner dra inte in datorer läkemedel ja vilka uppfinningar ni vill de har inte ett dugg att göra med evulotionsteorin, de är uppfinningar som är beprövade och man har sett att de fungerar och alla uppfinningar är både på gott och ont men jag tror att de mesta är på gott. Om alla doktorer förstod att människan består utav ande själ och kropp då skulle de kunna hjälpa mycket fler människor på ett mycket bättre sätt. Jag heter Bert Arvidsson som har skrivit detta och så ser jag det.
Anonym sa…
Tack archaeopteryx för ett mycket välskrivet inlägg! Tyvärr kastar du pärlor för svin. Att inte överge sina i tron rotade villfarelser, inte ens när det inte finns något enda uns stöd för dem och tusen sinom tusen fakta pekar i motsatt riktning, det är religionens själva kärna.

Johan
Stolt ateist
Anonym sa…
Tack archaeopteryx för ett mycket välskrivet inlägg! Tyvärr kastar du pärlor för svin. Att inte överge sina i tron rotade villfarelser, inte ens när det inte finns något enda uns stöd för dem och tusen sinom tusen fakta pekar i motsatt riktning, det är religionens själva kärna.

Johan
Stolt ateist
Marguerite sa…
Ack Johan,..du "stolte ateist"....Att kalla sig "ateist"-Gudsförnekare,bevisar ju bara att det finns en Gud!!!Annars skulle du ju inte ha något att förneka-eller hur???.....och kasta pärlor för svin,är hämtat ifrån Bibeln!!! Grattis och Tack!!!
Anonym sa…
Bibeln är skriven av människor och vi vet ju hur de kan vrida och vända på verkligheten...
Midnatsrop sa…
Vetenskapsmännen har i sin teori sagt, att humlan icke skall kunna flyga...Men det struntar humlan i och flyger ändå...
Anonym sa…
Marguerite, tror du på existensen av enhörningar, troll, älvor mm, eller förnekar du deras existens? Visar din förnekelse i så fall att dom måste finnas?

Vanja visar sin okunskap om vad vetenskapen har sagt om humlor och borde läsa detta http://www.faktoider.nu/cgi-bin/visa.cgi?sida=humlan2.html&m=4&q=humla&markera=ja

Den moderna vetenskapen växte fram när man började våga tänka utanför den trånga religiösa "lådan" och se vart fakta om omvärlden leder oss om vi tolkar dem förbehållslöst. Vissa vill visst återigen inskränka tankens frihet.
Marguerite sa…
Käre Anonym....Det finns mycket i Andevärlden som du inte har en aning om....Jesus har jag mött och sett,Han har förvandlat hela mitt liv.DET ÄR FAKTA!!! Du är naturligtvis fri att tro som du vill....Jag för min del behöver inte förneka det som inte finns,för det finns ju inte!!! Logist va??? Nu sätter jag punkt för den här diskussionen på Bernos blogg...vill du fortsätta den med mig får du gå in på min blogg.......Jag vet vad jag har sett, hört och upplevt i fråga om Jesus!!! Och det är många,många på fängelser,behandlingshem,totalt utslagna människor,där vi har varit,som kan vittna om detsamma!!! Likaså,som du skulle kalla det "högt" stående människor i samhället,däribland både forskare och vetenskapsmän, som har fått böja sig och erkänna att de har mött EN som har all makt i himmelen och på jorden!!! Hoppas att du också får göra det innan det är försent!!!
Anonym sa…
Jag tänkte inte ens tanken att du kanske trodde på enhörningar och troll. Men kanske förstod du ändå poängen? För som du skriver, man behöver inte förneka det som inte finns. Men har du aldrig tänkt tanken att detta gäller för ateister också, att man helt enkelt inte tror på existensen av gudar?

Och, ja det finns forskare, till och med evolutionsforskare som är gudstroende. Därför är det konstigt att ni verkar göra ett motsatsförhålland mellan att tro på en gud och att en evolution har ägt rum.
En verkligt Gudstroende människa tror inte på evolutionsteorin för då är man inte troende enl biblen för det är ju ändå den som är vårt rättesnöre, lika lite som kristna högermillisen i Libanon är det eller kristna högern i USA. Biblen säger det är inte de som säger Herre Herre utan de som gör min himmelske Faders vilja.Och vi är en hel del som delar samma tro tack och lov för de. Därför att vi väntar på en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. De förbida vi efter hans löfte. Och det är som de står att den som vill komma till gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom och han har aldrig gjort någon människa något ont utan bara gott.osså
Marguerite sa…
Anonym:Det är ju det jag menar:Skulle jag inte tro att Gud finns,har jag heller inget behov av att kalla mig något som bevisar att Han finns!!! Det är ju lika dumt som att homosexuella tvunget ska ha "Herrens välsignelse" i kyrkan över sina "partnerskap",när de ändå inte tror på Honom!!!....Fattar du???
Archaeopteryx sa…
Vanja,

"Vetenskapsmännen har i sin teori sagt, att humlan icke skall kunna flyga...Men det struntar humlan i och flyger ändå..."

Myten om humlors flygförmåga på wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor#Myten_om_humlans_flygf.C3.B6rm.C3.A5ga
Archaeopteryx sa…
Vanja:

"Vetenskapens "teori" är som vågorna på havet. De kastas än hit och än dit och ändras efter tidernas gång.. Men Guds ordet står evigt fast. Bibelns ord har aldrig ändrats, och vi ser idag hur allt uppfylls bokstavligt."

Det är det som är det fina med den vetenskapliga metoden. Man ändrar beskrivningarna över naturen ju mer kunskap man får om den. Det innebär att man ibland behöver förändra eller lägga till i modellerna. På så sätt fördjupar vi kunskapen och förståelsen för naturen.

Evolutionsteorins grund har inte ändrats sedan den lanserades för 150 år sedan. Däremot arbetar fortfarande tusentals forskare med att studera detaljer av evolutionen och hur den går till.

Precis som du beskriver så gör extremt religiösa precis tvärtom. Allt är fixt och färdigt. De ändrar sig inte vilka fakta som än presenteras för dem.
Marguerite sa…
Archaeopteryx:Nej,vi har tillräckligt med fakta utifrån Guds Ord!!!Som man själv har erfarit och upplevt!!!Du kanske har erfarit och upplevt evolutionen då kanske???Och den som lever,får väl se!!!....Om du nu vågar ta den chansen!!!....Jag tror att du är en sökare,eftersom du är inne på denna bloggen!!!
Man blir ju lite smått sugen på att fråga Margurite varför hon inte tror på enhörningar och troll? Varför hon påstår att de inte finns? Går det att få svar på kanske?
Marguerite sa…
Stefan:Har jag sagt att de inte finns??? Jag sa att det finns mycket i andevärlden som vi inte har en aning om......Men Jesus har vunnit en härlig seger på Golgata kors,över andevärldens furstar och väldigheter i himlarymden!!! Det vet vi!!!Något annat är inte så intressant för mig...det där med älvor och troll får ni själva pyssla med,utan min medverkan,,,eller enhörningar var det visst,Ha,hahahaha!!! Har jag uttryckt mig tillräckligt klart???
Archaeopteryx sa…
Marguerite:

Ja, du har rätt i att jag är en sökare. Jag söker efter kunskap om världen. Och för mig är den absolut bästa metoden den vetenskapliga.

Visst har jag observerat evolution. Det är bara att jämföra barn med sina föräldrar. Barnen är inte exakta kopior av sina föräldrar. Alltså har det skett en evolution (förändring över tid eller generationer).

Biologisk evolution är ren fakta. Evolutionsteorin är den bästa modell vi har för att förklara hur och varför denna förändring sker.
Marguerite sa…
Nej,barnen är inte exakta kopior av sina föräldrar,det finns inte två med samma fingeravtyck,det finns inte två likadana snöflingor...ja listan kan göras lång...människan är skapad till Guds avbild,skapelsens krona...det finns inte ens två med samma d n a!!! Alla är unika på sitt sätt,och jag för min del anser mig inte släkt med aporna,även om du råkar göra det!!!Vi kan hålla på i all oändlighet att diskutera,men du vet var jag står,och du har gjort tydligt och klart var du står...jag önskar dig ialla fall allt gott,och jag tänker be för dig,Archaeopteryx!!!
Midnatsrop sa…
Archaeopteryx : Det står i Uppenbarelseboken KAP.22. från vers 17 -23 Och Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge: Kom. Och den som törstar, han komme ja, den som vill, han tage livets vatten för intet. För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok, betygar jag detta: Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetians bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok. HAN som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus ! Herren Jesu nåd vare med alla.
Archaeopteryx sa…
Marguerite:

Det intressanta är att förutom att vi alla är unika, med olika utseende och olika genuppsättning, så liknar vi faktiskt också våra föräldrar. Vi ärver egenskaper från våra föräldrar. Kombinationen att vi ärver egenskaper (men inte blir exakta kopior) plus att det finns ett naturligt urval (begränsade resurser, sjukdomar, olyckor, partnerval, som ger vissa individer fördelar i att få överlevande avkomma) ger som en 'matematisk' logisk följd evolution.

Reproduktion + Arv med variation + Urval = Evolution

Ja, vi kan nog inte övertyga varandra om den andras syn på tillvaron. Men jag får återgälda och hoppas att du får ett gott liv. Jag tänker dock inte be för dig. ;)
Midnatsrop sa…
JAG ÄR A OCH O, DEN FÖRSTE OCH DEN SISTE, BEGYNNELSEN OCH ÄNDEN. SALIGA, ÄRO DE SOM TVÅ SINA KLÄDER FÖR ATT FÅ RÄTT ATT ÄTA AV LIVETS TRÄD OCH ATT GÅ IN I STADEN GENOM DESS PORTAR. MEN DE SOM ÄRO HUNDAR OCH TROLLKARLAR OCH OTUKTIGA OCH DRÅPARE OCH AVGUDADYRKARE, OCH ALLA SOM ÄLSKA OCH GÖRA LÖGN, DE MÅSTE STANNA DÄRUTANFÖR SÄGER HERREN.
Marguerite sa…
Berno,var håller du hus i denna stormen som blev på din blogg??? Ha,haha!!! Kram!!!
Han sitter i ett hörn och myser.
Osså
Han sitter i ett hörn och myser.
Osså
Anonym sa…
Evolution innebär inte att det inte finns någon gud. Det kan ingå i "planen".
Tänk på att det finns liv på andra ställen i världsrymden. Där har de inte bibeln. Är de förlorade då?

Det är lite skrämmande att läsa inläggen från de bokstavs trogna här ovan. Hur kan ni bli så insnöade i en bok som inte är skriven av gud?

Jag VET att det inte finns någon död, inget helvete men en skaparkraft finns. Någon kallar det/den gud. Gud behöver
inget från oss människor så vi har inget att frukta. Gör mot andra vad du vill de skall göra mot dig. När du dör
utvärderar du ditt eget liv! Det kan bli obehagligt för vissa.
Det bästa av allt: Alla tankar är offentliga. "De" på andra
sidan "hör" vad vi tänkerr.
Ha en bra dag ;-)
Berno sa…
Tack för alla kommentarer. Har varit borta från datorn utan möjlighet att svara, men ser att fler åsikter kommit till tals.
Vi som tror på Bibeln får göra som det står där; pröva allt och behålla det som är gott:)