Dödshot mot kristna somalier i Rinkeby

Att vara somalier och vittna om Jesus i Rinkeby är farligt. I Rinkeby bor det många somalier och de flesta av dem är muslimer. Fyra evangeliserande somalier sjöng och vittnade på torget, vilket ledde till att de utsattes för döshot. Lars Mörling berättar enligt tidnignen Dagen att följande konversation uppstod:
- Det är någon som talar om Jesus på somaliska på Rinkeby torg.
- Va, är det ingen som dödat dem?
Hoten gavs även utrymme i Sveriges Radio där en imam  fick lägga ut texten om hur man bör agera mot somalier som blir kristna:
- Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam.
Vi fortsätter bedja för Rinkeby och alla de nationaliteter som finns representerade där. Evangelium om Jesus Kristus är mänsklighetens enda hopp!

Kommentarer

Marguerite sa…
Jag minns för flera år sedan,när vi var och sjöng och vittnade i Rinkeby,tillsammans med Folke Jacobsson och några andra syskon ifrån Bällsta!!! Folkes röst dånade utöver torget,ha,haha!!!...Men då var det väldigt öppet!!!....Nu ska vi behöva bygga moskeer och allt möjligt till dem,de har snart tagit över hela det svenska samhället!!!...Ja,vi får verkligen bedja.....Kram!!!
Midnatsrop sa…
Väldigt starkt gjort av dessa somalier, att vittna om Jesus.Må Jesus slå en här, av änglar kring dem, så att de inte kommer till skada, så de kan fortsätta sitt verk i Jesu tjänst, så att fler får kunskap om vägen,sanningen och livet. Vi få be att Guds Ande kommer över hela Rinkeby, och skakar om dess grundvalar...