Tro som övervinner

”Den övervinnande tron som kastar ut allt tvivel får man genom att lyssna till Guds Ord. Endast den församling som står på Herren Jesu Kristi lära kommer att stå fast, ty utanför Guds Ords beskydd härjar fördärvaren.” 
Så skriver vår dödsdömde broder Youcef Nadarkhani i ett brev till trossyskon från sin dödscell i ett fängelse i Iran. MR:s läsare får här ta del av den kamp han har för sin tro.

Dömd till döden – för sin tro på Jesus
I Iran sitter Youcef fängslad sedan oktober 2009 för sin tro på Jesus. Ett drygt år senare dömdes han till döden genom hängning av en lokal domstol, anklagad för att ha avfallit från den islamska tron. Hans överklagan till högre instans avslogs den 27 juni 2011 av Irans högsta domstol och fallet återfördes till samma domstol som tidigare dömt honom. Iranska kristna säger att Youcef även blivit torterad.

Youcef Nadarkhani 33 år är gift med Fatemeh Pasandideh, som även hon suttit fängslad under flera månader, och tillsammans har de två barn, vilka myndigheterna hotat ta ifrån dem och överlämna till en rättrogen muslimsk familj för att säkerställa deras rätta uppfostran. Högsta domstolen har även meddelat Youcef att enda sättet för honom att undkomma dödsdomen är att lämna sin kristna tro och återvända till islam.
Youcef är församlingsherde. Som ledare för en husförsamling började myndigheterna att förfölja honom och hans familj. Förföljelsen kulminerade då Youcef protesterade mot ett officiellt beslut att införa en obligatorisk muslimsk utbildning som främst skulle omfatta barn till kristna familjer. Det var då han fängslades, anklagad för avfall från den islamska tron och för att aktivt sprida budskapet om Jesus Kristus. Istället för att överge sin kristna tro svarar Youcef efter dödsdomen med att klargöra hur Bibeln menar att kristna bör förvänta sig att få lida förföljelse för Jesu skull. I ett brev, tidigare publicerat av BosNewLife.com, skriver Youcef, med liknande glädje och frimodighet som så ofta präglar Paulus fångenskapsbrev i Nya testamentet, och påminner om hur viktigt det är att i allt söka bli lik Jesus:

Sonen utmanades på det hårdaste sätt på Golgata, som Skriften säger: ”Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.” (Hebr 5:7-8) Ropet ‘Eli, Eli lama Sabaktani’ – Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? är tillräckligt för att uttrycka vår Herres lidande på Golgata. - - - 
Guds ord säger att vi bör förvänta oss att få lida umbäranden och vanära för Hans namns skull. Vår kristna bekännelse är inte acceptabel om vi ignorerar detta uttalande, om vi inte låter Herrens tålamod manifesteras i våra lidanden. Vem som än ignorerar detta kommer att stå med skam den dagen. - - - 
Den övervinnande tron som kastar ut allt tvivel får man genom att lyssna till Guds Ord. Endast den församling som står på Herren Jesu Kristi lära kommer att stå fast, ty utanför Guds Ords beskydd härjar fördärvaren. Låt oss hålla Hans heliga Vittnesbörd. 


 Er broder i Kristus
Youcef Nadarkhani 

På många platser råder idag svår öppen förföljelse mot kristna. I muslimska länder som Iran är troende speciellt drabbade. Under en sex månaders period senaste året har 285 kristna kvinnor och män fängslats i Iran och utsatts för svåra umbäranden. Flera av dem är ännu fängslade. Innan den islamiska revolutionen 1979 rådde större frihet för utövandet av kristendom i landet, men i och med diktatorn Ayatolla Khomeinis maktövertagande samma år förbjöds all annan religionsutövning än islam. Många flydde landet och i början av 80-talet fanns uppskattningsvis inte fler än 500 kristna kvar i landet. Dock; Guds ord bär inte bojor! Enligt organisationen Elam Ministries finns idag åtminstone 100,000 kristna med muslimsk bakgrund i Iran.

Irak
Från Irak nås vi ständigt av rapporter om hur kristna förföljs. Associated Press (AP) publicerade helt nyligen nyheten om hur en bilbomb detonerat utanför en kristen kyrka och skadat 23 personer. Kyrkan blev totalförstörd. Bombattacken och ytterligare två samtidigt planerade men avvärjda attacker i nordligt belägna staden Kirkuk, signalerar om hur våldet mot Iraks kristna eskalerar. Terroristernas mål är att jaga iväg minoriteten ut ur landet. Över en miljon kristna har flytt sedan kriget startade 2003.
- Terroristerna vill få oss att lämna Irak, men de kommer att misslyckas, säger Haithem Akram till AP. Terrorismen i Irak och andra länder är brutal och riktar sig allt mer mot kristna. Häromdagen exploderade ytterligare bomber på 17 olika platser i Irak, varav minst tre var direkt riktade mot platser där kristna vanligtvis samlas. 307 personer omkom.

Innan 2003 var situationen i landet mycket mer avspänd och kristna och muslimer levde utan problem sida vid sida. I samband med USA-invasionen och det mer öppna krigsutbrottet ökade även spänningarna mellan Iraks olika grupper. Det blev i stort sätt omöjligt att leva som kristen i landets södra delar och tusentals familjer började vallfärda norrut, där en annan, mer öppen politik råder.

I Sverige har olika kyrkor och organisationer vädjat till migrationsmyndigheterna om att inte avvisa asylsökande kristna irakier. Även Europadomstolen har agerat och på grund av förföljelsen uppmanat medlemsländer att stoppa deportationer till Irak.
Irakier som bor i Sverige berättar om hur kristna utsätts för förföljelse, främst i södra Irak. Exempelvis är kidnappningar vanliga.
- Innan 2003 kunde kristna gå på möte i någon kyrka, även om det var sent på kvällen. Varje gång det var gudstjänst fylldes lokalen av besökare. Nu går det inte längre. Det är vanligt att kristna syskon utsätts för kidnappare, våld och misshandel, och till och med blir dödade, avslöjar en källa för Midnattsropet.
- Kristna familjer tvingas att sälja sina hus till kraftigt reducerade priser för att flytta till säkrare områden i norra Irak. Enligt en rapport nyligen publicerad av det amerikanska forskningscentret PEW Forum, är religionsförföljelse på ständig tillväxt i hela världen. Speciellt nämns muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika, där bristen på religionsfrihet är stor, något som i huvudsak orsakas av att majoriteten förföljer minoritetsgrupper.

Även Sverige listas bland länder där konflikter mellan kristna och samhället ökar mest. Det anses exempelvis mer accepterat idag att anklaga kristna som förespråkare av påstådda hatbrott. I PEW’s undersökning listas tio länder i världen, varav fem europeiska, där fientlighet mot bland andra kristna blir allt mer vanligt förekommande. I Europa toppas listan av Bulgarien, Danmark, Ryssland, Sverige och Storbritannien.

Den tro som håller provet
Youcef i Iran är dömd till döden anklagad för att sprida evangelium. Han svarar med att inför omvärlden tacka Gud för lidandet. I Sverige är det inte tillåtet att tala om Jesus på arbetsplatser såsom sjukhus, fängelser, skolor etc. Här finns ingen dödsdom att tillämpa men hot om avsked är ofta mer än tillräckligt för att tysta ett vittne.

En tro med konsekvenser inger trovärdighet och skapar respekt. I länder där förföljelsen mot kristna sker öppet och där kristna inte har möjlighet att bedriva öppen verksamhet, skönjer evangelium oftast större framgång. Exempelvis berättas från Kina att uppemot 30 000 människor kommer till tro på Jesus varje dag. Man har inga kyrkor eller öppen verksamhet men däremot husförsamlingar, som samlas i hemmen. Förföljelsen är svår och man vet att tiden är kort. Utsädet är personligt, utgivande och äkta.
Västvärldens kristendom har allierat sig så pass mycket med det omgivande samhället att det blivit urvattnat och förlorat sin dynamik. Kristendom har blivit ett utbud bland alla andra. Miljonbelopp satsas på kyrkbyggen och kulturella arrangemang för att nå ut allt längre. Budskapet blandas upp med underhållning för att locka så många som möjligt och förlorar därmed sin udd. Saltet mister sin sälta.

Jesus kommer snart och den sista tiden kommer mångas tro att sättas på prov. Djävulen vredgas och söker på alla vägar få Guds vittnen att på ett eller annat sätt kompromissa med budskapet. Måttstocken för ett sant Jesu lärjungaskap är dock distinkt, vilket vi bland annat finner i det Paulus mot slutet av sin jordevandring skriver, då han påminner om hur han utkämpat kampen, bevarat tron och fullbordat sitt lopp, för att i nästa andetag tala om det som är varje kristens saliga hopp; att få möta Jesus!

Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Kommentarer

Marguerite sa…
Ja,det var ett starkt budskap,att få ta del av!!! Tack,Berno!!! Herrens rika välsignelse!!!
Berno sa…
Tack Marguerite! Gud välsigne dig!
Jan Samuel sa…
Enig med Marguerite!!!!!!!
Hilser med Sakarja 10 vers 12.
12 Jag skall göra dem starka i HERREN,
och i hans namn skall de gå fram, säger HERREN.
Gud velsigne deg og din familie Berno!!
Hilsen Jan Samuel.
Midnatsrop sa…
För dem som älskar Gud,samverkar allt till det bästa. Ett väldigt starkt inlägg Berno. Det gäller att stå fast, även i stor förföljelse och kamp. Leva vi eller dör, så hör vi ändå Jesus till. Önskar dig Guds frid!
Berno sa…
Jan Samuel, tack för hälsningen! Fröjd i Herren är vår starkhet!

Vanja, kan bara säga Amen till det du skriver! Hälsningar!