Inlägg

Världens ledare rasar mot Youcefs dödsdom

Tro som övervinner

Välfärdssamhällets sönderfall

Teorier presenteras som fakta

Dödshot mot kristna somalier i Rinkeby