Svenska samhället kränker barn!

Det finns många skäl till att inte skicka barnen vare sig till förskola eller grundskola. Här är ytterligare ett: Uppsala kommun gör enkät och frågar förskolebarn om vilken sexuell handläggning de har. Barnens föräldrar får inget veta. Samhälleligt övergrepp, otillbörlig påverkan. SvT  Aftonbladet

Kommentarer

Ludvig sa…
Man håller sig för pannan. Är detta Sverige, vårt gamla fosterland.
Berno sa…
Ludvig, nu går Skolverket ut och säger att allt var ett misstag, att materialet inte skulle användas av förskolepersonal. Det var istället forskare som skulle fråga ut barnen, något som inte gör övergreppen mindre. Dagen skriver:
"Där har forskare ställt de omtalade frågorna till förskolebarn, men Wahlström poängterar att forskarna är experter på att göra den här typen av intervjuer."
Länk:http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=275125
Marguerite sa…
Jaa...stackars barn!!! Man tager bort allt som har med kristenhet att göra,det är inte konstigt att självmordsstatistiken stiger och att barn och ungdomar sargar sig själva,när de inte har något att hålla sig i!!! Inget hopp och ingen framtid....hela världen är upp och ner,inga normer..ingenting..Gud hjälpe det här landet, som så fullständigt har avfallit ifrån Herren,och till och med är en föregångare av länder för all slags ogudaktighet!!!