"...inte så få har avlidit"

Enligt DN fanns det vissa demonstranter som under 80-talet hade som mål att välta nattvardsbordet inne i Storkyrkan under den homosexuella rörelsens nattvardsgudstjänst. Faktum är att protesterna var av mer allvarlig karaktär än så. Vi var där och delade ut foldrar med varningar om den utveckling hela samhället tagit, där Bibelns syn på familjen överges och där upplösningen av normala relationer lagstadgas. Att välta nattvardsbordet skulle te sig alldeles för billigt i sammanhanget. En av foldrarna som delades ut är den ni kan se bild på här. Texten, skriven av Arne Imsen, inleds så här:
Homosexualiteten är enligt den omutliga bibeln naturvidrig och syndfull, och i sitt slutliga samhällsbejakade stadium gruppegoismens onda dödsskörd med en förskräcklig väntan på skoningslös bestraffning. Givetvis kan detta sexhaveri jämföras med alla andra mänskliga perversiteter, och försvaras med referenser till utbredd heterosexuell promiskuitet. Men den analogin har en allvarlig slagsida. Det kan nämligen aldrig existera någon normal eller naturlig enkönad sexualitet - - -  I bibelns värld placeras aldrig homosexualiteten i någon form inom ramen för det som kan betraktas som äktenskapligt samliv, utan hör som fenomen och tillstånd alltid hemma i olika versioner i de kataloger, där sådana begrepp såsom äktenskapsbrott, otukt, stöld, girighet, dryckenskap, rofferi, smädelse och avgudadyrkan är vanliga, och allt detta sammanfattas såsom kvalificerad orättfärdighet på grund av avancerad ogudaktighet.- - -
Som rubrik idag över det monument Storkyrkan står som symbol för kan skrivas: PRISGIVEN!