Ej längre nödvändigt med omvändelse

Att missionera är inte längre vad det varit. Då Jesus befallde sina lärjungar att gå ut i hela världe och förkunna evangelium till omvändelse och påföljande dop, fanns inga tvivel på vad uppdraget handlade om; mana människor till omvändelse. Absolut flertalet av de som genom lärjungarna i den urkristna församlingen fick höra budskapet om Jesus Kristus, vilka uppmanades att tro på honom, och att vända om, göra bättring, var judar, fromma judiska män. På samma sätt har missionärens huvudsakliga uppgift i alla tider handlat om att presentera omvändelsebudskapet.

Fram till våra dagar. Nu behövs det inte längre. Representanter för runt 90 procent av världens alla kristna,  eller ska vi säga kyrkligt eller religiöst anslutna, har skrivit under ett dokument med etiska regler som uppmanar missionärer att inte försöka vinna konvertiter, utan att istället bygga relationer över religionsgränser. Kyrkornas världsråd, Vatikanen och Evangeliska världsalliansen står bakom dokumentet.

Evangeliska missionärer i katolska länder verkar idag vara överflödiga. De som tidigare sändes ut av sina församlingar fick bland annat med sig den här uppmaningen:  Kom ihåg missionen bland de katolska folken i dina böner och med dina offer, och kallar Herren dig att dra åstad med evangelium till dessa, som sitta i mörker och dödsskugga, så låt intet hindra dig att gå lydnadens välsignade väg. Låt inte detta makedoniska rop gå dig förbi! Gör vad Gud bjuder dig och vad dig tillkommer, så att de katolska folken må undfå den sanna kunskapen om korset, försoningen och Försonaren! (Artur Sundstedt)

Kommentarer

Deborah sa…
Amen, Berno...

Men det står skrivet i Uppenbarelseboken om den sista tidens Laodicea-själar, som överger Ordet...

Sorgligt...

Välsignelser.

Deborah
Marguerite sa…
Ja,vi ser ju hur det profetiska uppfylles,mitt framför våra ögon!!!Men man blir ju väldigt bedrövad i anden,över tillståndet som är rådande,,,men vi får stå fasta på Ordets och Blodets grund,och troget utföra det uppdrag som Herren har givit oss,så att vi får fler själar med på vägen hem!!! Tack för ett bra inlägg,Berno!!! Herrens rikaste välsignelser till dig och de dina!!! Kram!
Berno sa…
Deborah, och Marguerite...
Tack för kommentarer. Önskar också er Guds välsignelse i kampen för Guds rikes angelägenheter.
Håkan W sa…
Hej Berno!

Du skriver "ett dokument med etiska regler som uppmanar missionärer att inte försöka vinna konvertiter..."

Tänk om det hade varit så väl...

Men så står det inte i artikeln Du hänvisar till, utan det står:

"Dokumentet slår fast kyrkornas rätt att sprida det kristna budskapet OCH FÖRSÖKA VINNA KONVERTITER. Det är den kristnes ansvar att vittna om Jesus."

Eller hur? Rätt ska vara rätt.

Se'n kan vi bara konstatera att vi ser själva sakfrågan, dokumentets innehåll, från olika håll.

Allt gott!

http://hakans-blogg.blogspot.com/2011/07/sanningen-med-stort-s.html
Berno sa…
Håkan, helt riktigt att artikelförfattaren skriver, eller citerar från dokumentet i fråga, precis som du säger. Men om du har minsta lila koll på vilken målsättning Kyrkornas världsråd har - att ena alla religioner - så försvinner samtidigt nödvändigheten av att omvända sig till Gud genom Jesus Kristus. Var och en blir salig på sin tro, i en salig röra.
Anonym sa…
Man ser vad man vill se och hör vad man vill höra..? Verkligheten säger att sann mission aldrig haft såna landvinningar som idag över världen. Evangeliet predikas i Andens kraft som aldrig förr och miljoner nya lärjungar stormar in i Guds rike. Den helige Ande är utgjuten över allt kött med starka manifestationer av Guds under och tecken. Halleluja!
Ja, det andra finns också men mycket bättre att focusera och bli en del av det Gud gör idag...