Vem har rätt om romerska katolska kyrkan?

Lewi Pehtrus i Evangelii Härold:
"För min del känner jag mig djupt tacksam till Gud, att jag får tillhöra en andlig riktning, som konsekvent hålit sig utanför detta ödesdigra alliansväsen. Det finns även många tusen troende i Sveriges bygder, som hoppas och bedja, att varken hån eller hot må kunna förmå de fria församlingarna i vårt land att förena sig med denna ekumeniska nedgångsrörelse. Det skall komma att visa sig vara pingstväckelsens stora lycka, att dess folk aldrig givit efter för alliansivrarnas ofta hänsynslösa påtryckningar.
Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Den kan icke leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik. Därför bör den heller aldrig göra gemensam sak med de moderna allianssträvandena.
Vi vet av Guds ord, att avfallet skall bliva stort i den yttersta tiden, men att det på så kort tid skulle få en sådan makt över en så mäktig andlig rörelse som frikyrkligrörelsen i Sverige, det har troligen ingen kunnat tänka sig. Må Gud bevara sitt fria folk från att följa med i utförsbacken!"
Sten-Gunnar Hedin i Dagen:
"Låt oss tacka Gud för de ortodoxa kyrkorna som värnat om gudstjänstens helighet och mystiken i en alltför ordrik värld och tillsammans med den Katolska kyrkan håller arvet levande från fornkyrkan."

Läs även Aletheia 

Kommentarer

Hulda sa…
Bra Berno, vi är många som försöker sprida ljus över detta mörker.

Gud välsigna dig för det du gör

Hulda
Ludvig sa…
Rätt så olika uppfattning av pingstledare. Vem har rätt?
Luther och Calvin trodde att påven var antikrist
Lachen sa…
Naturligtvis har Hedin rätt!