Inget annat att vänta

För den som tvivlar på Bibelns budskap då den beskriver vår tid, är det bara att läsa exempelvis Paulus kulturanalys i Romarbrevets första kapitel. Inget nytt under solen. I land efter land och på plats efter plats bryts allt motstånd ner mot äktenskapet som Gud instiftat mellan man och kvinna. Till människans eget fördärv följer nu även NYC med i nedförsbacken (Aftonbladet, DNSvDDagen).
 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.