Allting gemensamt

Lyssna till en mycket angelägen och aktuell undervisning av Arne Imsen inspelad 1974, om församlingsgemenskap och tjänst.

Kommentarer