Fest för barnen i Palavé

Se Veronicas bild-
reportage från skol-
avslut-
ningen i Domini-
kanska republiken.

Kommentarer