En annan Jesus

Inom nyandligheten finns många olika rörelser där inget anses vara rätt eller fel, där var och en blir salig på sin egen tro - oavsett religion eller filosofi. Ett samlingsnamn för detta världsomfattande nätverk som med stormsteg infiltrerar i stort sett alla livets områden är New Age - den nya tidsåldern. Det är en form av utbredd synkretism med utrymme för alla slags religioner och filosofier.
New Age säger oss att allt är gott och att allt är kärlek. Allt är Gud och kan tillbedjas och detta goda finns i oss var och en. Innerst inne är vi gudar, utan behov av omvändelse från och förlåtelse för synden. Människan anses vara perfekt och en reinkarnation från tidigare former av liv. Jesus menar man var en skicklig shaman, en person som i förändrat medvetandetillstånd gjorde resor till andra världar för att skaffa kraft och information, medan Kristus anses vara endast ett kristusmedvetande, något vi alla kan nå upp till.
I nyandlighetens värld existerar varken himmel eller helvete, och ännu mindre Djävulen, vilken påstås vara något kyrkan hittat på.

Ett mål inom New Age är a
tt skapa en ny världsordning med ett enda politiskt och religiöst ledarskap, en gemensam världsvaluta och en allomfattande världsreligion. Planen kan verkställas först när alla hinder av det gamla röjts ur vägen, och där nämns speciellt bibeltroende kristna.

En vanlig teknik som idag används flitigt i skolor, på sjukhus, arbetsplatser, inom idrotten och i olika religiösa sammanhang är yoga. Små barn på dagis får lära sig avslappning med hjälp av qigong, där gud genom symbolik presenteras som både ond och god. Guds eget Ord lär dock att Gud är alltigenom god och att ingen växling finns hos honom.

Vad många inte reflekterar över är att yoga är hinduism. Utan yoga finns ingen hinduism och utan hinduism finns ing
en yoga. Med hjälp av olika tekniker handlar yoga om meditation och total avslappning. Det är viktigt att lära sig andas på rätt sätt och sitta i en speciell ställning för att tömma sitt medvetande.

Nyandligheten infiltrerar kristenheten


New Age har många förgreningar in i kristenheten, exempelvis genom den katolska mystiken och dess många olika sorters retreater med Rosenkransen, Frälsarkransen och andra populära hjälpmedel för att uppnå maximal avslappning och kontroll i sin meditation och över sin kropp.

Inom kristenheten används samma tekniker som i yoga. Det kan kallas kristen djupmeditation, inre bön, kontemplativ bön, Karmel eller liknande och har på samma sätt som inom yogan sin grundförutsättning i att tömma sitt medvetande, för att på det sättet ge utrymme åt och bli disponibel för ett a
ndligt mottagande.
Kontemplativ bön beskrivs så här i olika forum: Kontemplation är i kristen mystik en benämning på inre, utdragen och ordlös bön, varvid man tömmer medvetandet för att stilla betrakta det gudomliga.

Församlingen Arken i Kungsängen ger kurser i meditation, eller “inre bön” som man kallar det. På församlingens hemsida kan man läsa om hur dess grundare och lärare, prästen Gunnar Bergling, inspirerats av den katolska mystiken: “I jakt på andlig näring blev många olika källor till välsignelse - - - samt den romerskt katolska mystiken.”

Katolska karmelitorden förespråkar kontemplativ bön. De presenterar sig så här: “Inre bön och kontemplation är Karmels signum. Den som säger ‘Karmel’ säger ‘inre bön’. I Karmel kan man inte skilja begreppet ‘inre bön’ från begreppet ‘kontemplation’.”
Vidare: “I kontemplativ bön tömmer du dig på alla tankar, bilder, minnen, planer, fantasier. Du släpper taget om allt som anmäler sig i huvudet.”

Inom pingströrelsen och Livets ord har olika former av yoga och katolsk mystik funnit sin plats på grund av att dess företrädare underlåtit att hålla vakt vid dörren. På pingströrelsens Bjärka-Säby och på det av Ulf Ekman ekonomiskt understödda Östanbäcks kloster, har man aktivt öppnat för sina medlemmar att fördjupa sig i användandet av meditativa instrument som Rosenkransen - ett slags radband - och Tidegärden, en handbok där även bön för döda förekommer.
I tidskriften Midnattsropet nr 5-1997 skriver Arne Imsen följande:
“I ett reportage i Svenska Dagbladet får vi veta vad retreaterna sysslar med. Reportern är själv pingstvän, liksom religionsredaktionens chef.
Skribenten som deltar i retreaten, talar om hur de går in i cellerna och tystnaden. Han beskriver hur man i Bjärka-Säbys slottskapell återfinner stillheten. Peter Halldorf beskrivs vara inspiratör och banbrytare för ‘det andliga utforskandet av den kristna historien’. Klosterliv?
Det sker bland annat med hjälp av en nyss framtagen, förenklad och censurerad form av tidegärdsboken.”


Som bibeltroende kristen är det viktigt att medvetet ta avstånd från dylika företeelser. Från den dag då du tagit emot Jesus Kristus som frälsare i ditt liv är du en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Att då utöva djupmeditation är att utsläcka det andliga liv Gud har gett genom sin helige Ande. Djupmeditationen, vilket namn den än går under, öppnar för onda makter, och berövar den sanna frälsningsglädjen som finns i Jesus. Bibeln varnar för denna tomhet som meditationen medför. Istället uppmanas vi att bli uppfyllda av ett rikt Kristusliv.

Vid ett tillfälle säger Jesus följande: “När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första.” (Matt 12:43-45)

Var rädd om det liv du äger i Jesus Kristus. Bli alltmer uppfylld av Honom och ta hans uppmaningar på allvar. Se upp för nyandliga lockrop som vill nästla sig in och ta din uppmärksamhet. Vi lever idag i den tid bibeln kallar för de yttersta dagarna och ondskans makt tilltar, med målet att “bedra även de utvalda”.

Beskydda dina barn från den påverkan de utsätts för i skolor och daghem, där yoga, qigong och andra metoder idag används för att skapa balans och lugn. Ta din kristna tro på allvar och tillåt inte att barnen utsätts för denna kränkande indoktrinering.

Jesus sa: “Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.” (Upp 3:11)
Relaterad artikel: Dagen
2 3 4 5 6  Bloggar 1 2 3 4 5

Kommentarer

M sa…
Helt rätt att New Age är den andliga delen av Novis Ordo - New World Order.

Däremot inte helt rätt att den sanna katolska kyrkan är en del av detta.

Ett tips är att läsa hur det gick till att infiltrera den katolska kyrkan för att göra den mer synkretistisk.

Börja till exempel med Alta Vendita - där den italienska frimurarorganisationen Carbonari beskrev denna planen:

http://www.catholicintl.com/epologetics/articles/pastoral/masonry.htm


Fortsätt gärna med vad en tidigare ledare i amerikanska kommunistpartiet, Bella Dodd, erkände om hur katolska kyrkan skulle infiltreras:

http://www.henrymakow.com/160303.html

I detta sammanhang ska kommas ihåg att kommunismens redan från början finansierades av frimurare, som även står bakom den "kommande världsordningen", New Age samt New World Order.

Katolska kyrkan har alltid varit deras främsta hot mot denna, därav denna systematiska infiltration.
M sa…
Rosenkransen har ingenting med denna infiltration att göra.

Den handlar inte om att tömma hjärnan på tankar, som i österländsk meditation, utan om att vara nära Jesus och hans mor i tankarna i olika stadier av frälsningshistorian.

Pärlorna är ett yttre hjälpmedel att inte tappa bort sig i bönerna.
M sa…
Såg att det blev ett stavfel längst upp - Novus Ordo ska det förstås vara.

Så här beskriver en känd New Age-anhängare denna nya världsordning:

"No one will enter the New World Order
unless he or she will make a pledge
to worship Lucifer.
No one will enter the New Age
unless he will take
a Luciferian Initiation."

David Spangler
Director of Planetary Initiative
United Nations

Alice Bailey, teosof och grundare av Lucifer Trust, numera Lucis Trust uttrycker sig så här:

"There will not be any dissociation between the Universal Church, the Sacred Lodge of all true Masons and the inner circles of the esoteric societies...

In this way, the goals and work of the United Nations shall be solidified and a new Church of God,
led by all the religions and by all of the spiritual groups, shall put an end to the great heresy of separateness."
Anonym sa…
Arken i Kungsängen har inte kurser i "Inre bönen" ! Var har du fått det ifrån? Är det någon som tar avstånd från katolicismen så är det Gunnar Bergling. Allt kan missuppfattas och jag tycker mig känna igen påståendet från en annan villolärare som bloggar om saker denne inte har fakta i. Sprid inte sådana här saker som om det vore sant, för det är det INTE!
Pastorerna på Arken är noggranna med att allt ska vara bibelförankrat det vill jag verkligen framhäva.Man kan vara trygg i församlingen Arken!