Det här vill Sveriges riksdag avskaffa:

Rätten till samvetsfrihet i lagstadgad sjukvård
Resolution 1763 (2010) antogs av Europarådets parlamentariska församling 
1. Ingen person, inget sjukhus eller institution skall tvingas, hållas ansvarig för eller på något sätt diskrimineras på grund av vägran att utföra, vara behjälplig vid, assistera eller underkasta sig en abort, genomförandet av ett mänskligt missfall, eller eutanasi eller någon som helst handling som kan resultera i att ett mänskligt foster eller embryo dör. Av vilket skäl som helst. 
Fulltext (engelska)  

Kommentarer