Ungerns konstitution försvarar familjen och de ofödda barnen

Ungern, EU's ordförandeland, antog igår en omstridd grundlag, trots protester från opposition och viss allmänhet. Utan att ha satt mig in i konstitutionen som helhet ser jag dock att det finns delar av den som verkar allt annat än politiskt korrekta, men hoppfulla; nämligen de som handlar om familjens sammanhållning och ställning i samhället. Publicerar här ett utdrag:
  • Article K: (1) Hungary shall protect the institution of marriage, understood to be the conjugal union of a man and a woman based on their independent consent; Hungary shall also protect the institution of the family, which it recognises as the basis for survival of the nation.
Freedoms and Responsibilities,
  • Article 2: Human dignity shall be inviolable. Everyone shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception.
Konstitutionen fulltext 
Världen idag uppmärksammar nu också händelsen: Att Ungern är EU:s ordförandeland har fått vissa att påstå att detta skulle kunna ha påverkan på övriga EU-länders hållning i frågan.
Det tror dock inte Marianne Clauser, hon sitter i styrelsen för katolska Respekt och har sina rötter i Ungern.
– Man är ordförandeland en så kort tid, jag tror inte att det har någon direkt inverkan, säger hon, men tycker att svenska kritiker borde respektera att ett annat land kan ha en annan syn på vad som är rätt och fel i olika frågor.
– Jag är inte förvånad att många nu reagerar i Sverige, men vi får faktiskt vara så goda att respektera vad ett annat land står för, precis som vi har rätt att vänta oss att andra respekterar den svenska lagstiftningen. 


Aktuella länkar abortdebatt: DN1  DN2  DN3  DN4  Kuriren  Ja till Livet

Kommentarer