Lärorikt för Sverige:

– Familjen ses som en liten by i sig, ett sammanhang där det civila samhället grundas, och där inte alla lever som individualister.
Det är Ungern som i egenskap av ordförandeland i EU uttalar sig om att EU måste stödja familjerna.
Sverige är ett land i sönderfall, om man ska följa den politik som idag anses vara politiskt korrekt. Källa: ViD

Kommentarer