Fallet Dominic på väg få ny vändning

Dominic med sin mamma
Den internationella organisationen för hemundervisning HSLDA, har efter nio månaders enträget arbete lyckats med att få en domstol att ta upp ärendet kring Dominic. Det är den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ECHR som nu gett ärendet kring familjen Johansson utrymme för att utreda om och på vilket sätt deras rättigheter åsidosatts. Dominic omhändertogs av Socialnämnden på Gotland under dramatiska omständigheter och förmodligen av den enkla orsaken att familjen valt att bedriva hemundervisning. Fallet har gått igenom hela svenska rättsväsendet och ligger alltså nu hos ECHR.
Läs här vad HSLDA skriver om fallet (engelska).
För uppdaterad information om Dominic, klicka här.

Kommentarer