HD: Kristen livsåskådning? Olämplig uppfostra barn

Homomaffian har slagit till igen. En troende familj som framgångsrikt tagit emot 15 utsatta fosterbarn i sitt hem har nu blivit nekade att fortsätta sin verksamhet. Orsak: De vägrade gå med på socialtjänstens krav att säga till barnen att homosexuell livsstil är ok. Av den anledningen, och ingen annan, nekas nu familjen ta emot fler barn, trots att de under tolv års tid bedrivit en fläckfri verksamhet som varit till stor hjälp för minst 15 svårt utsatta barn.
Dagen rapporterar om hur Högsta Domstolen i dagarna dömt i fallet, vilket kommer att få ödesdigra konsekvenser för kristna i hela England. Domstolen markerade att det finns en spänning mellan jämlikhetsvillkoren rörande religiös diskriminering och sexuell orientering, men slog fast att för ett fosterhem ska "jämlikhetsvillkoren rörande sexuell orientering ha företräde".
Någon religiös diskriminering var det inte frågan om, menade de, eftersom Johns utesluts på grund av sin moralsyn snarare än sin kristna tro.
Om inte Socialtjänsten Derby City Council ändrar sin ståndpunkt, finns nu knappast någon möjlighet för det erfarna fosterföräldraparet att åter bli fosterföräldrar.
- Att vara kristen är inget brott och borde inte hindra oss att fostra barn, säger paret Johns enligt Christian Post.

Vad blir nästa steg? Ta barnen från kristna föräldrar? Om myndigheterna allvarligt menar att de föräldrar som vill ge sina barn en god, kristen uppfostran, utgör en fara, är steget dit inte långt. 


Bibeln är tydlig då den varnar för den omoraliska livsstilen i dagens samhälle. Läs här bland annat den kulturanalys som Paulus gjorde i sitt brev till de kristna som levde mitt i omoralens centrum; Rom: 
Rom 1:24  Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
Rom 1:25  De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
Rom 1:26  Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
Rom 1:27  sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
Rom 1:28  Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
Andra som kommenterar Dagens artikel:
Aletheia
Vakttornet

Kommentarer

Ludvig sa…
Synd att homosexmaffian får arbeta ostört med att sänka foks moral.
Anonym sa…
Hade det varit så att kyrkan hade fått styra så hade det inte varit ett rättssamhälle utan en regim med religiöst styre. Jorden hade varit platt och gravitation hade inte existerat. Folk får självklart ha åsikter om andras sexuella läggning men det behöver inte betyda att man ska behandla de olika. Alla ska ha lika rättigheter, oavsätt om du är emot eller för homosexualitet. Denna fina tanke går under samlingsnamnet demokrati.