Inlägg

Allt för pengar

Missionsfilm från Haiti (Baptiste och Mont-Léon)

Hus invigt och överlämnat i Palavé

Värt att citera:

HD: Kristen livsåskådning? Olämplig uppfostra barn