Föräldraransvaret en självklarhet - inte i Sverige

Myndigheternas försök att blanda sig i hur föräldrarna sköter sin hemundervisning mötte på starkt motstånd i den amerikanska delstaten Illonois. Senator Edward Maloney fick snällt ta tillbaka sitt lagförslag om registrering av hemundervisade elever. "Det är arrogant av Maloney att tro att han begriper bättre än föräldrarna", återger tidningen Dagen en av protestanternas röster. Inte mindre än 4 000 familjer hade mött upp för att framföra sina protester.

I Sverige är den statliga kontrollen över familjen näst intill total, från vaggan till graven. Ju mer man studerar skolans ideologi och ser vad eleverna utsätts för, och ju mer man följer utvecklingen och problemen i skolorna, är det obegripligt att det inte finns fler föräldrar som protesterar genom att ta barnen ut ur skolan. Det finns alternativa vägar även i Sverige, även om de aktivt motarbetas av regering och riksdag. Nya skollagen är ett skräckexempel på totalitärt samhälle.

Kommentarer