Det nya templet

Apropå Aletheiadebatt om ett nytt tempel:
I början fanns ingen synd, ingen fiendskap, människan vandrade i umgängelse med Gud.
Synden trädde in på arenan och behov av försoning uppstod. Offer gavs och altaren byggdes.
Därefter befallde Gud om ett tabernakel, för att bo mitt bland sitt folk, och genom prästämbetet förmedla försoning och upprättelse. Människan ville dock ha något mer permanent och ståtligt än ett oansenligt tält, något som kunde mätas med vad alla de andra folken hade. Israels kung bad om att få bygga ett tempel. vilket så småningom byggdes, och byggdes igen.

Jesus sa att templet skulle brytas ner. Gud själv började manifestationen genom att riva det som stod mellan Gud och människa -  förlåten. Vägen in i det allra heligaste var en gång för alla öppen för var och en. Templet förstördes så småningom, men det nya templet - församlingen - som föddes i och med Jesu offer på Golgata lever vidare!

Aldrig att Gud efter att då tiden var inne och efter att ha fullbordat frälsningsverket, återigen skulle stå bakom att bygga upp skuggbilder av det som pekar fram mot honom som kom, och som fullkomnade allt: Kristus! Idag får vi på samma sätt som innan syndafallet  - genom Jesus - vandra i umgängelse med Gud. Det finns ingen prästtjänst, inget nytt offer, inga ritualer eller ceremonier, som kan ändra på den saken.

Vad som än planeras eller byggs vare sig i Jerusalem eller på andra platser, så kommer Gud aldrig att ta sin boning i något hus gjort av människohänder. Om inte Gud bor där, vem bor där då?

Inte ens i himlen finns något tempel:
Upp 21:22 "Och jag såg i den intet tempel, ty Herren Gud, den Allsmäktige, är dess tempel, han och Lammet." Bara det är anledning nog att vilja komma dit:)