Dags att ta barnen ur skolan

Ta dina barn ur skolan! Om du inte vill att de ska utsättas för otillbörlig påverkan av sina lärare, något som tyvärr är helt i enlighet med läroplanen. Läraren följer bara sina direktiv.
TT-meddelandet om att elever i klass 8 fått som uppgift att skriva om sina sexupplevelser har väckt protester från föräldrar som ifrågasätter vad skolan sysslar med. För att få VG ska uppsatsen vara skriven med fantasi och inlevelse.
Dock borde ingen förälder vara överraskad. Allt går i linje med den plan samhället satt upp för att invitera skolbarnen till att utforska och leva ut sexuella upplevelser. Tidigare har sexualundervisningen varit frivillig och förlagd till biologilektionerna. Idag är den obligatorisk för alla - undantagslöst - och expanderad till att genomsyra fler ämnen, som i det här fallet en lektion i svenska.

Sverige får Sodom att skämmas. Den som försöker hävda att äktenskapet mellan en man och en kvinna utgör grunden för sexuellt samliv, och den som vill bevara sina barn från det destruktivt omoraliska inflytande skolan utgör, begår enligt nya skollagen ett lagbrott och riskerar att hotas med vite. Alla barn ska delta i alla lektioner.
RFSUs nya film, som redan visats i många skolor, och som via internet sprids av Utbildningsradion, är ett praktexempel på hur skolor utsätter barnen för otillbörlig påverkan. Barnpornografi visas för barn.

Tveka inte längre. Vägra skicka dina barn till samhällets skolor. Det finns alternativa undervisningsformer, även om de motarbetas av regering och riksdag. Sveriges nya skollag som träder i kraft den 1 juli i år är ett generalangrepp mot valfriheten då det gäller val av undervisning. Dock är föräldrarätten stark i både FN-stadgar och Europakonvention. Kampen fortsätter!

Länkar: GP SvD SvT UNT HD Dagen Expressen  Aftonbladet  Aftonbladet
  Aftonbladet/Wendela

Kommentarer

Pontus sa…
Det är straffbart att ha sex med en 14-åring och därför ska de inte ha några sexupplevelser att berätta om.

Det har dessutom framkommit med tydlighet att det är olagligt att titta på tecknade nakenbilder av minderåriga.

Därför kan man fråga sig om inte lärarna som rättar dessa uppsatser och kontrollerar om de är skrivna med inlevelse(!) kan dömas för barnpornografibrott.
Rikard sa…
Bara av nyfiken så undrar jag hur du skulle föredra att ungdomar lärde sig om sex och relationer?
Janne sa…
Ditt sätt att uttrycka dig får dig att framstå som lika extrem och olämplig att hantera dessa frågor i närheten av ungdomar som läraren i den skånska skolan. Din beskrivning är sned, vinklad och trångsynt. Skolans uppdrag är att undervisa alla i sexuallivets biologi. Med tanke på hur samhället ser ut i dag är det ett mycket adekvat uppdrag. Skolans uppdrag är även att få alla att visa respekt för andras val av livsstil. Varför sticker det så i dina ögon...?
Curator sa…
Ta sina barn ur skolan, det kan gå illa:
http://friendsofdomenic.blogspot.com/2010/06/swedens-state-sponsored-kidnapping-of-7.html
Berno sa…
Sned, vinklad och trångsynt beskrivning... ok, låt vara så. Vad jag bland annat vänder mig mot är avsaknad av valfrihet. Det finns föräldrar som för barnens bästa vill ge dem en annan undervisning än den som erbjuds i skolan. Varför ska alternativa undervisningsmöjligheter förbjudas och alla stöpas i samma form?
Om föräldrar vill att deras barn ska utsättas för den form av övergrepp som fallet i Tomelilla är en sak, men var finns respekten för dem som har andra värderingar?
I.M. Pissed sa…
Om polisen kommer och försöker hämta in mina barn till skolan för deras schemalagda övergrepp så lovar jag er att det kommer bli en eldstrid på vår gård och polisen kommer inte att komma hem nå mer efter det...


Nice att man i sverige 2011 skall behöva ta fram skjutvapen för att skydda sina barn mot övergrepp, FRÅN STATEN!!