Skrämmande om voodoo

Veronica skriver om en voodoofest i bateyen Palavé, där vi arbetar.

Kommentarer