Angelägen undervisning!

Lyssna till Berno Vidéns undervisning om den kristna församlingens hedniska rötter, inspelat under Maranataförsamlingens bibeldagar i Stockholm 1 - 6 januari med temat: Missionsuppdraget - Ändens tid är nu!

Kommentarer