Givandets högtid

Poliesjuke Claudine (tv) får hjälpmedel för att träna.
Gud gav oss himlens absolut mest dyrbara skatt; sin egen son Jesus, vilken gav livet ny mening. Han drog sig aldrig undan från den lidande, fastmer kom han för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
Under pågående högtid går våra tankar till...
  • alla drabbade haitiska familjer som är hänvisade att fira jul i slitna tältläger, med brist på vatten och mat
  • till de hundra tusentals familjer som förlorat nära och kära i jordbävningen för snart ett år sedan
  • till dem som drabbats av den fruktade koleraepidemin som på två månader skördat tusentals liv
  • till kämpande familjefäder och mödrar som saknar mat på bordet och inte vet hur tillvaron ska gå ihop

Comunidad Maranata har också den här julen fått vara med och bidra till att många människor fått hjälp. Med evangelium som drivkraft ser vi nu fram emot att få gå in i 2011 och fullfölja det uppdrag Herren Jesus Kristus själv kallat församlingen till:
 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren."

Kommentarer