Om Ulf Ekmans hängivenhet till Maria

Debatteras just nu på Aletheia.

Kommentarer

HP sa…
Det verkar som att avfallet går fortare än vad man fattar. Här är en film av Ulf Ekman där han talar med Biskop Anders Aborelius och Ulf säger i slutet på filmen ”det är underbart att sitta här tillsammans med en genuint kristen broder”

Här är filmen
http://www.youtube.com/watch?v=_6HTi78C0F0

Det finns en bibelvers som har talat starkt till mig sista tiden.

1 Tim 4 (svenska folkbibeln)
1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten.

Jag tror att satan kommer göra många under och tecken och därigenom lura många att tro att han är den rätta Messias (Jesus). Det säger dessa verser i Tessalonikerbrevet. Det finns ett annat allvarligt budskap i dessa verser om dom som inte vill ta emot sanningens budskap om frälsningen. Herren kommer sända en kraftig villfarelse över dessa människor så att dom tror på lögnen istället för sanningen som leder till frälsning. Låt oss be för dom som är ärliga sökare att dom finner sanningen i denna mörka tid.

2 Tess 2 (svenska folkbibeln)
9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
Berno sa…
HP, tack för kommentaren.
Anonym sa…
Jag är pingstvän men håller med i mångt och mycket.

Dock är jag inte riktigt SÅ negativ. De flesta vill följa Guds ord men de påverkas av andra teologer etc och en vilja att vara "tolerant".

Hoppas att förkunnarna inom LO och Pingst vaknar och börjar förkunna Sanningen om allt....