Desperata protester på Haitis gator: "Vem tog in koleran i Haiti?"

Så länge ingen tillförlitlig information kan ges om kolerasmittans ursprung, om hur den bakterie, tidigare endast känd i Asien, tog sig in i Haiti, kommer anklagelserna riktade mot FN att fortsätta. På gatan i Haiti, bland folket, följer rykte på rykte och fler och fler övertygas om att koleran planterats in i floden med motivet att döda. En argentinsk nyhetstidning ställer till och med den obehagliga frågan i en artikel: kolera eller etnisk rensning?

Att Sveriges ambassadör för Haiti, Claes Hammar, nu går ut och i förtid fastslår smittans ursprung, är något Utrikesdepartementet inte vill kännas vid. De säger att de inte har en aning om varifrån ambassadören fått sin information. Dock säger Hammar sig veta med hundra procents säkerhet att smittan kommer från Nepal.

Oavsett ursprung måste det snart på officiell väg presenteras mer fakta om kolerans väg till Haiti, ty att den kommer "någonstans från Asien" verkar ställt bortom allt tvivel. Men frågan är Hur? och genom Vem? Det haitiska folket har rätt att få veta mer om den sjukdom som håller landet i ett järngrepp. Dröjer det för länge lär folkets egna slutsatser snart cementeras och ses som enda sanning och protester som dem vi sett i Cap Haitien, Hinche och Port au Prince lär det bli fler utav.

Haitiernas situation blir allt svårare. Minst en miljon av dem bor i Dominikanska republiken, där det sedan tidigt 60-tal växt upp hela samhällen, så kallade bateyer, med gästarbetare till sockerrörsfälten. De absolut flesta av dem saknar social status och betraktas idag som illegala invandrare. Enligt en några år gammal uppgift tror man att endast fem procent av alla haitier har uppehållstillstånd.
I Dominikanska republiken pågår något av en byggboom och där är det främst haitisk arbetskraft som anlitas. Även inom andra områden såsom turismen, hemhjälp etc. utgör de en eftertraktad arbetskraft.

Igår beslutade Hälsoministeriet i Dominikanska republiken att ingen längre får anställa haitier inom turismen och byggmarknaden, ett beslut som motiveras med att ett första fall av kolera nu drabbat landet; en haitier förde smittan med sig efter en resa till Haiti, och insjuknade sedan vid sin återkomst till turiststaden Higuey i östliga Dominikanska republiken, där han har jobb som byggarbetare.

Det säljs oerhörda mängder av Second Hand-kläder här i landet, importerat från Haiti. Nu är det stopp även på den försäljningen för att förhindra att eventuella bakterier tar sig in i landet genom kläderna.

Sammantaget säger oss detta att anställningsstoppet, stoppet av handeln vid gränsövergångarna och även de tusentals dominikaner och haitier som lever av att sälja lagad mat vid små stånd utefter vägarna, nu kommer att lida svårt. Det här innebär att skaror av människor inte kommer att klara av sin dagliga försörjning.

Enligt senaste bulletin från Haiti fortsätter antalet döda att stiga men utan att nya siffror presenterats. Igår uppgavs 1,110 döda och 18,382 sjuka.

Kommentarer