Stephen Hawking: "Jorden ingen säker plats"


Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar; jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp. (Jes 24:19-20)

Stephen Hawking, en av världens mest framstående forskare inom relativitetsteori, har uttalat sig om planeten jorden. Det var inte med positiva ordalag han presenterade sina slutsatser, men däremot med noggrant uträknade teorier. Han sa:
-Den här jorden klarar inte mer. Vi måste söka oss till andra planeter.
Enligt Hawking måste människan söka sig boplatser ute i rymden eller dö. Kvällstidningarna kablar ut hans budskap med mycket större allvar än om en väckelsepredikant hade uttalat orden. Så här skriver exempelvis Aftonbladet: Enligt Hawking är vi på väg mot en farlig period i historien, med växande befolkning, sinande resurser och en allt större kapacitet att förändra miljön. – Det blir svårt att undvika en katastrof de närmaste hundra åren. Han understryker allvaret i sitt budskap genom att säga att om vi kan hålla oss vid liv i ett par hundra år till så borde det räcka för att säkra rasens fortlevnad på någon annan planet.
I och med att det var just Stephen Hawking som uttalade sig reagerar människor med oro på budskapet. Frågor om vart vi ska ta vägen och vad som ska hända hopar sig. Hawking ger nämligen inga alternativ till den förestående katastrofen. Han fastslår: Det finns ingen framtid för den här jorden. Den är utarmad, den är exploaterad, den är förstörd. Att som enda lösning hänvisa människor till andra planeter skapar en djup oro.
Hawking framför externa lösningar för mänsklighetens överlevnad, men något vi borde lyssna till med ännu större allvar är när Jesus med sina träffande ord beskriver framtidens händelser. Exempelvis då han talar om hur människor kommer att uppfyllas av ängslan och förtvivlan i samband med att vi närmar oss tidens slut:
Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån, då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.

Utan att veta det så basunerar kvällstidningarna ut ett mycket angeläget budskap om Jesu tillkommelse, då de på det här sättet publicerar forskares teorier om jordens framtid. Men en stor skillnad på Hawkings och Jesu budskap är att man kommer fram till två helt olika konklusioner. Hawking fastslår helt riktigt att jorden är på väg mot sin undergång, men har inget annat än en helt utopisk lösning på problemet. Jesus däremot presenterar ett budskap som är så totalt annorlunda och som går tvärs emot forskarnas, då han säger:
Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.
Vilket budskap att presentera till denna sargade värld! Vi vet att det bara är att hålla med om hur utvecklingen med världen går, vart allt är på väg. Men samtidigt kan vi säga att det finns en framkomlig väg mitt i allt elände. En väg som talar om frid i en värld som är full av krig. En väg som talar om sann kärlek i en värld präglad av orättfärdighet, förtryck och förföljelse, med massor av människor som lider av hunger och sjukdomar. Hur är det möjligt? Hur kan Jesus säga, att då alla olyckor och all ondska kommer att tillta på jorden, att vi då ska lyfta upp våra huvuden?

I Jesus finns budskapet om försoningen personifierat, och att vara försonad med Gud innebär också att bli delaktig i hans liv, ett liv som aldrig någonsin kan dö. Jesus kan nämligen frälsa och rädda varje människa från den fördömelse som vilar över världen. Ty i Jesu Kristi försoning finns en framtid och ett hopp. Jesus säger så här i samband med att han talar om sin död:
Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.
I de orden finns kraft och substans till frälsning. Jesus lever och är en verklig person som talar till dig just nu, för att han vill frälsa dig och fylla ditt liv med en ny mening och med ett levande hopp för framtiden. Hoppet är inte att den här världen ska överleva och förvandlas till något bättre. Bibeln är tydlig i dessa frågor. Den säger att hela världen är i den ondes våld. Ingenting av den kommer att bestå. Som en motsats uppenbarar bibeln också sanningen om framtiden för den som lagt sitt liv i Frälsarens händer och låtit sig försonas med Gud genom Jesus Kristus. Det handlar om nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Människans enda hopp i den värld som är på väg mot sin undergång är att lära känna Jesus Kristus personligen. Däri ligger ett sant hopp och en verklig framtid. Hoppet är att Jesus snart ska komma tillbaka.

Fröet till detta nya liv såddes vid Golgata, då Jesus likt ett vetekorn som faller i jorden och dör, gav sitt liv för våra synder. I sin död steg han ned i dödsriket och tog nycklarna från döden. Genom sin egen död och totala utblottelse, övervann han människans värsta fiende någonsin; döden själv. I sin egen kropp, upphängd på korsets trä, bar han allas vår synd. Vilket oerhört erbjudande och vilken stor frälsning! Erbjudandet gäller hela mänskligheten, då Jesus säger: Jag skall draga alla till mig!

Kommentarer

Maria sa…
Hej Berno En mycket bra artikel ur många synpunkter. Får jag låna artikeln till min sida? eller vill du att jag bara länkar till den?
Mvh Maria
Berno sa…
Hej Maria, du får gärna publicera den på din sida. Ange bara källan. Mvh, Berno
Anonym sa…
När man läser profetiorna förstår man att tiden är nära.

Men innan Jesus kommer tillbaka kommer antikrist att framträda. Han kommer inte säga att han är Satan utan han kommer att säga att han är Jesus el väldens frälsare. Han kommer att göra under och tecken och i och med det bedra tusentals kristna så att dom går evigt förlorade.

2 Thessalonikerbrevet 2
1 I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi ska församlas till honom, bedja vi er, käre bröder,
2 att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.
3 Låten ingen bedraga er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

Dessa bibelverser beskriver just detta att först måste avfallet komma och antikrist framträda och han ska regera i 3,5 år efter det kommer Jesus tillbaka.

Avfallet har gått långt redan om man kollar i vissa församlingar har dom börjat med yoga som dom kallar för tikva. Detta är ockult i år hade Löttorp & Nyhemsveckan detta för första gången här är en länk
http://www.tikva.se/index.php/visar-nyhet/items/nyhemsveckan-2010.html Detta är bara ett ställe som dessa ockulta övningar förekommer. Massor med kyrkor har börjat med denna ockulta teknik. Väldigt sorgligt tycker jag. Andra saker som också är ockulta och som binder människor är Kundalini = ormkraften. http://www.vaknasverige.se/2010/10/27/kundalinivarning-orena-andar-invaderar-kyrkan/comment-page-1/#comment-853 Detta har också börjat införas i kyrkorna. Det gäller att vara vaken så att man inte blir bedragen av dessa saker. De flesta kristna sover i dagens läge och ser inte att antikists ande invaderar kyrkor och för folk till evigt fördärv.