Hägglund: "S vill förbjuda valfrihet " - något Kd redan förbjuder

Hägglund säger: "Vi vill lyfta fram mammor och pappor som vill och också tar ett stort ansvar för sina barn."

Regeringens socialminister vänder sig mot oppositionens ogillande av vårdnadsbidrag. Det kan han väl få göra utan att jag behöver reagera, men sättet han gör det på är högst anmärkningsvärt.

I en debattartikel skriver minister Hägglund så här:
"Socialdemokraterna är helt ointresserade av dessa familjers egna önskemål. Det är också anmärkningsvärt att Borgström ser det som något negativt att dessa familjer 'får större ansvar för sina barn'.
Kristdemokraterna hävdar i kontrast till detta att barnen är föräldrarnas ansvar. Detta ansvar ska uppvärderas, inte nedvärderas. Vi vill lyfta fram mammor och pappor som vill och också tar ett stort ansvar för sina barn. Och vi vill ge dem möjligheter att välja hur de ska sköta omsorgen om barnen."

För drygt två månader sedan såg Hägglunds regering till att en ny skollag röstades igenom i riksdagen. Den lagen är en stor dementí på att Hägglund menar allvar med sitt tal om valfrihet och ansvarsfulla föräldrar. I nya skollagen stängs nämligen en grupp medborgare bestående av just 'mammor och pappor som vill och också tar ett stort ansvar för sina barn' ute.

Begreppet valfrihet har varit ett viktigt ord under varande valkampanj; exempelvis föräldrars rätt att välja skola. Men i nya skollagen har regeringen trots protester från medborgare, internationella organisationer om mänskliga rättigheter, hemskoleorganisationer etc., förbjudit hemundervisningen, vilket är ett förbud mot den valfrihet man talar sig så varm om. Det är att hindra 'mammor och pappor som vill och också tar ett stort ansvar för sina barn'.

Sverige har ratificerat Europakonventionens tilläggsprotokoll om mänskliga rättigheter, där det tydligt framgår att: 'vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.' Så nu är det hög tid att sluta kasta sten i glashus och istället se till att ratificerade konventioner uppfylls.
SvD

Kommentarer

Anonym sa…
Ja det är inte mycket man kan lita på från KD som sitter i knät på vår högfärdige statsminister.