Port au Prince 8 månader efter jordbävningen

Ännu 8 månader efter den jordbävning som på 35 sekunder förvandlade Haitis huvudstad till ruiner, har endast 2 procent av rasmassorna forslats bort. Resterna av forna hus finns över allt i Port au Prince; förstörda cementblock och kollapsade byggnader täcker fortfarande delar av trottoarer. Övervåningar står övergivna men på markplan då de under skalvet rasade ner. Rasrisken är överhängande trots att så lång tid förflutit. Det handlar om inte mindre än ofattbara 25 miljoner kubikmeter byggsopor som på ett eller annat sätt måste bort.

I praktiken ser Port au Prince likadant ut idag som efter jordbävningen. Regeringen och internationella organisationer försäkrar att bortforslandet av rasmassor har högsta prioritet för att kunna rekonstruera staden, men förklarar samtidigt orsakerna till att det går så långsamt.

Nödvändiga schaktmaskiner för att ta sig an uppgiften måste tas in med båt via hamnen. Lastibilar som transporterar rasmassorna har problem med att hitta vägar som klarar av belastningen. Vägarna är ofta av grus eller jord och är inte alls anpassade för tung trafik.

Ett annat problem är det komplicerade system som registrerar vem som är lagfaren ägare till varje tomt. Det finns inte heller många platser att slänga rasmassorna, i vilka det dessutom ibland uppenbarar sig rester efter människor.

Ett annat problem är att det inte finns någon funktionär från regeringen som leder arbetet, varför några utländska organisationer för egen räkning tagit itu med arbetet. Med brist på koordination och med mycket begränsade resurser och bristfälliga avtal finns det idag ingen som helst samordning för stadens planer på återuppbyggnad.

Arbetet med att städa upp är dyrt! 98,5 miljoner US-dollar gick åt för att få bort de 882,000 kubikmeter rester som hitills städats undan. Det är dyrt att frakta maskiner till Haiti och det är dyrt att hitta någon plats att slänga resterna. Det är överhuvudtaget dyrt att arbeta i Haiti. Man måste ha med sig eget bränsle, egna fordon, arbetare osv.

Så ser situationen ut idag, 8 månader efter jordbävningen, allt enligt nyhetsmedia i grannlandet Dominikanska republiken.