Sex månader senare - mindre än 2% av hjälpen till Haiti har nått fram

Comunidad Maranata levererar elverk till Haiti
Port au Prince's 1,6 miljoner hemlösa fortsätter att leva i ovisshet och misär. Jordbävningen som den 12 januari tog runt 300 000 människoliv och ödelade hela den haitiska nationen håller fortfarande sitt grymma grepp över landet. Trots omvärldens miljardsatsningar med löften om återuppbyggnad och humanitär hjälp för att få landet på fötter, ser verkligheten lika hopplös ut idag som för sex månader sedan.

Enligt media har inte ens 2 % av en utlovad internationell hjälp på 9 miljarder USA-dollar nått fram till Haiti. Svårigheterna att kanalisera hjälpen på ett säkert och tryggt sätt är många. I ett land som redan innan katastrofen saknade utbyggd infrastruktur och där korruptionen dominerat genom diktaturvälde och en ganska nyvunnen demokrati som kantats av flera oroliga statskupper, är det inte lätt att snabbt försöka åstadkomma djupgående förändringar. Ett av problemen är folkets berättigade misstro mot maktmissbruk. Man tror inte att styrande krafter vare sig kan eller vill förbättra folkets livsvillkor.

Grannlandet Dominikanska republikens största dagstidning skriver idag om ett landområde ca 15 km utanför Port au Prince som avsatts för att skapa "ett nytt Haiti". Området är bebott av tusentals hemlösa som byggt upp provisoriska tält av lakan och kartonger att bo i, vilka man nu med våld försöker få bort därifrån. Exempelvis berättas om hur en höggravid kvinna som bor där med sina fyra barn blir bortjagad av en grupp män med stora djungelknivar. De skär sönder hennes tält och tvingar henne fly. Då hon protesterar mot att de skär sönder hennes tält säger de bara att de likaväl hade kunnat förstöra det med henne kvar där inne. Våldet, hatet, grymheten har inga gränser i denna djuriska tillvaro människor är hänvisade att leva i. Jakten på mat för dagen är nog det svåraste mitt i all misär.

Återuppbyggnaden har stött på många svåra problem, mycket beroende på att det fattas bra organisation men också på rivalitet och privata intressen där dolda, privata överenskommelser gjorts. Många familjer utser sig själva som ägare till de områden där byggnationen är planerad. Byggherrar och andra inflytelserika personer i landet försäkrar att "det nya Haiti" inte kommer att bli något annat än ytterligare ett fattigt slumområde, om inte regeringen visar mer handfast ledning i projektet.

Det hemlösa folket hamnar mitt i striderna och olika grupperingar jagar bort varandra från de mest attraktiva platserna, i hopp om att någon gång få en något mer trygg tillvaro.

Bråtet efter de raserade husen handlar om enorma mängder, uppskattningsvis omkring 20 miljoner m3 material, som ska forslas bort, något man har svårt att klara av med sina undermåliga och få lastbilar. Enligt samma dominikanska tidning lyckas man med att få bort en bråkdel. Enligt DN har ca. 250 000 m3 körts iväg.

Genom våra direkta kontakter med drabbade haitiska familjer förstår vi att situationen i tältlägren är mycket kritisk. Folk är desperata i den dagliga jakten på mat, över skolgång som inte fungerar, arbeten som inte finns, leran som penetrerar tälten och sprider sjukdomar, denguemyggen, insekter, transporter som inte fungerar, vattenbrist, etc. etc. Dessutom är de tält som tagits till landet av olika hjälporganisationer inte lämpade för långtidsboende. De flesta av dem är idag trasiga efter de hemska regnvädren som dragit över landet.
Officiella funktionärer har sedan februari månad planerat att bygga 125 000 genomgångsbostäder med enkelt material. Ännu sex månader efter katastrofen har man inte lyckats med att sätta upp fler än 3722 st. En av orsakerna är alla de konflikter som finns om vem som egentligen äger marken som tänkt användas.

Problemen synes vara svåra att övervinna. Dock vill vi uppmana var och en att fortsätta bidra med hjälp till dem som drabbats. Alla kan hjälpa någon. Tidningen Expressen skrev häromdagen om lilla Emmanuela, 3 år, som hittades utmärglad och uttorkad på en av Port au Princes gator av en mycket fattig kvinna, Azemar. Den ensamstående sjubarnsmamman tog direkt hand om flickan, som ingen annan verkade bry sig om. Trots fattigdomen och bristen på mat, har nu Emmanuela blivit en självklar del i familjen. Förmodligen omkom flickans föräldrar i jordbävningen.

Församlingens mission Comunidad Maranata förmedlar direkt på plats din gåva. Just nu planerar vi att hjälpa barn med skolgång inför höstterminen, något som är långt ifrån en självklarhet för den drabbade haitiska befolkningen idag. Maranataförsamlingen förmedlar din gåva.

Nyhetsverket: En miljon ännu hemlösa
DN: Återuppbyggnaden går långsamt
UNICEF: Sex månader efter katastrofen – akuta insatser behövs fortfarande
Vasabladet: Haiti i ruiner ett halvt år efter skalvet
Expressen: Återuppbyggnaden går långsamt
DN: Sex månader efter
Aftonbladet: Orkaner och smitta hotar drabbat Haiti

Kommentarer