Sann identitet för en jagad människa

Gud är den enda som kan upprätta en fallen mänsklighet och upprätta ett sant människovärde:

Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, aktar på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick?

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.

Redan vid världens begynnelse gjorde Gud dem till man och kvinna.

För varje jagad individ finns en plats som Gud berett genom Jesus Kristus, nämligen Golgata; det var där han bar all vår synd, alla våra skavanker och plågor, i sin kropp upp på korsets trä. Det var där han beredde frid åt en sargad mänsklighet och det är endast där människan kan få erfara en sann upprättelse samt erhålla en sann identitet.

Länk: Dagen