Så äro de då utan ursäkt

Att be om ursäkt till försvar för onaturliga förhållanden hjälper ingen människa.

Kärleken har sitt behag i sanningen.

Att se hur kyrkor och andra engagerar sig för att stadfästa HBT-rörelsens uppsatta normer för mänskligt samliv, är tragiskt.

Park Community Church med flera kyrkor i Chicago vill se en försoning mellan människor, vilket är förståeligt, men vad man i realiteten gör är att sudda ut gränserna för det bibeln benämner som synd. Därmed blir den sargade och jagade människan än mer befäst i sin ställning. På ett sätt är detta lika avskyvärt som det Westboro Baptist Church sysslar med då de uttrycker sitt hat gentemot homosexuella.

Bibelns kärleksbudskap till människan är omvändelse och frälsning från all synd!

En fråga värd att ställa är på vilken grund Chicagokyrkorna strävar efter försoning?

Uppdatering: Här kommer kraven på nästa steg...