Lyssna till väckelsesånger!

På Maranataförsamlingens hemsida finns nu utlagt mediafiler med följande musik:
Arne Imsen sjunger- Jesus kommer (Live)
Belkys Rodriguez - Un canto de gratitud
Linda Liebsch - Min Konung han lever!