I tiden att begränsa genom lagstiftning?

Det är inne att begränsa religionsfriheten i Europa.Tidigare i år röstade Sverige igenom en ny skollag som i sin utformning förbjuder undervisning på annat sätt av filosofiska eller religiösa skäl. Lagen finner sin motsvarighet i ett enda av övriga Europas länder, nämligen Tyskland. De har en skollag som antogs av nationalförsamlingen 1938, en lag som förbjuder exempelvis hemundervisning. Enligt uppgift har minst fyra tyska familjer under senaste åren sökt och beviljats asyl i USA på grund av den lagen på grund av deras mänskliga rättigheter inte tillgodosetts.

Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighetern och de grundläggande friheterna, första tilläggsprotokollet, artikel 2, säger:
Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse, något svenska regeringen trots internationella protester nu forcerat.

Att Sverige idag har en näst intill totalitär skollag utan valfrihet, är inget som arbetats fram enbart under nuvarande regerings mandatperiod. Anpassningen har ägt rum ända sedan 60-talet, då Sverige mer eller mindre öppet utövade flitigt utbyte med det socialistiska DDR (Östtyskland), ett utbyte som pågick ända fram till Berlinmurens fall 1989, och även därefter. Idealet var att skapa en skola för alla, en så kallad enhetsskola. Ett slagord som användes var att bygga en "gemensam front mot den borgerliga skolpolitiken". Något överraskande är att det nu blev den borgerliga alliansen som drev igenom nya lagen.

Enligt boken 'Inte bara Stasi' av Birgitta Almgren, var samarbetet mellan länderna långt gånget och statistiskt sett fanns det under flera år en lärare på varje svensk skola som fortbildats i DDR. En fråga som under åren diskuterades mellan Sverige och DDR var om begreppet objektiv kunde betraktas som neutral, opolitisk, varvid man kom fram till att det inte kunde finnas någon skola som inte var ideologisk. Dock är det objektiviteten regeringen stöder sig på när man säger att ingen längre får bedriva alternativ undervisning av religiösa eller filosofiska skäl.

Nedan finns länkar om medias bevakning av Frankrikes beslut att införa förbud mot användande av burka, vilket också är en inskränkning av religionsfriheten i Europa. Idag handlar det om burka, i morgon något annat, exempelvis kristna symboler på offentlig plats.

Så här skriver exempelvis Expressen: I USA, som saknar vår långa tradition av främlingsrädsla, är det enligt undersökningen från Pew research center bara en minoritet som vill förbjuda heltäckande slöjor. Det påminner om vikten att sätta islamofobin i ett historiskt sammanhang.

Aftonbladet Dagen SvD DN Expressen DN
Aftonbladet: Som ett spöke genom Europa
DN: "Plagget är en del av deras frihet"
Dagen: Européerna mer positiva till slöjförbud än amerikanerna
Världen idag: Spansk förbud mot kors och burka
Kommentarer

Unknown sa…
Jag håller inte med dig. Varje år drivs lagar och förbud igenom som inskränker vissa rättigheter för människor. De som drabbas är både de som förtjänar att drabbas av dem, men också oskyldiga i periferin.
Jag är för ett maskeringsförbud på offentlig plats, speciellt i samband med demonstrationer. Under ett sådant förbud faller Burqa in som ett plagg som maskerar ansiktet.
Att likställa det med inskränkning av religionsfriheten är att utmåla den minoritet som drabbas som martyrer.
Det finns tre grundläggande friheter som jag tror vi båda kan enas om är nödvändiga för att kunna upprätthålla ett bra, demokratiskt samhälle.
Dessa är tryckfrihet, yttrandefrihet samt åsiktsfrihet.
I min mening faller religionsfrihet in under åsiktsfriheten.

Dessa tre friheter ska vi inte tumma på. Detta gäller även muhammedbilder, ecce homo, et.c. Att tillhöra en religion är att ha en åsikt. I likhet med ALLA andra åsikter som människor kan ha så måste den få ifrågasättas. Aldrig förbjudas, givetvis, men ifrågasättas och religionen ska aldrig få sättas över demokratin.

Att bära en swastika på allmän plats är förbjudet i flera länder. Det anses vara hets mot folkgrupp.
Jag kan förstå att det är så, och tycka att det är bra. Men trots det finns det flera andra kulturer som delar samma symbol men med en annan, religiös innebörd. Är det ett inskränkade av religionsfriheten att förbjuda hakkors på allmän plats?
Berno sa…
Daniel, maskeringsförbud under demonstrationer är en helt annan sak är något helt annat än förbudet mot att använda ansiktstäckande huvudbonad av religiösa skäl. Det senare inskränker åsiktsfriheten.
Användande av hakkorset har en enda betydelse. Finns ingenting av mänskliga rättigheter som skulle kunna försvara dess användande.
Så ser jag på det.
Anonym sa…
Det säger ju sunda förnuftet att man inte ska vara maskerad när man är i det offentliga rummet.