Gud i brödet

Beskådade i morse ett bedrägeri som upprepas omkring 400 000 gånger varje dag runt om i världen; 'den heliga mässan'. På det heliga altarbordet längst fram i kyrkan placeras bröd och vin. Prästen (ingen annan göre sig besvär) uttalar några väl valda ord, räcker ut sina händer över brödet, lyfter upp det i luften och simsalabim; brödet förvandlas till Kristi kropp. Sedan bugar sig prästen framför brödet och tillber det. På samma sätt upprepas proceduren med vinet. Därefter delas sakramentet, som nu blivit heligt, ut till närvarande kyrkobesökare.

Då mässan avslutas tar prästen det som är över av substansen (Jesus bokstavligen enligt katolsk lära) och låser in i ett skåp, sakristian, varefter han knäböjer och tillber innehållet. Så lätt är det att låsa in gudomen i ett skåp.

Så här skriver Tidens tecken om mässoffret: "Med andra ord så är det offer som Jesus gjorde en gång för alla enligt evangelisk tro på korset inte ett avslutat offer innom katolicismen, utan ett fortsatt pågående offer där Jesus på nytt fortsätter att offra sig på ett oblodigt sätt varje gång som eukaristin firas genom ett mässoffer. Detta mässoffer sonar både levandes och dödas synder! Det är ett annat evangelium än vad Bibeln lär.

1371: Det eukaristiska offret frambärs också för avlidna troende "som dött i Kristus men ännu inte helt och hållet blivit renade" för att de skall kunna gå in i Kristi ljus och frid... då vi bär fram våra böner för dem som somnat in, även om de var syndare... 1414: I egenskap av offer frambärs eukaristin också för att sona de levandes och dödas synder och för att utverka andliga eller timliga välgärningar av Gud.

Katolska kyrkan lär sedan att hostian efter transsubstantiationen har förändrats till Jesu kropp och vinet har förvandlats till Jesu blod (1376) och att närvaron finns kvar så länge som dessa delar finns kvar. Katolska kyrkan kan därför fortsätta att tillbe Jesus efter mässan i de konsekrerade hostiorna och visa fram dem för de troende för att de skall vörda dem i högtidlig form och i det man bär dem i procession. 1378: "Den katolska kyrkan har givit och fortsätter att utöva KULT, i form av TILLBEDJAN, som tillkommer eukaristins sakrament inte bara under mässan utan också utanför mässans firande: i det att hon med största omsorg förvarar de konsekrerade hostiorna, visar fram dem för de troende för att de skall vörda dem i högtidlig form och i det att man bär dem i procession."


För den som känner sin bibel är det helt uppenbart att hela den katolska tanken med mässoffer är ett stort bedrägeri. Mässan är en en mycket viktig grundsten i den katolska läran och tar man bort den faller mycket av kyrkans uppbyggnad ihop. Den är förenad med makt och hierarki, där endast prästen äger myndighet att förmedla sakramentet.

Gud bor inte i någon byggnad (se mitt förra inlägg) och inte heller i något så kallat sakrament.

Uppdatering: En alert läsare skickade följande information, något som undervisades om på Livets Ord under 90-talet.
”Nattvardsdogmen av brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius 111 år 1215. Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri.”
/Sten Nilsson (Ur: Magazinet 5/92)
Tack för tipset!
Andy på Aletheia om Livets Ord och katolicism 2008