Den som är utan synd

Att läsa om hur Iran behandlar sina medborgare med barbariska avrättningsmetoder är avskyvärt. Att i Allahs namn tortera en människa, uppbackad och påhejad av myndigheter, visar på vilken fruktansvärd makt det finns i religionen.
Förföljelse och dödsstraff, vare sig det sker i Guds, Allahs eller någon sekulär stats namn, är något varje människa starkt borde ta avstånd ifrån.
DN

Kommentarer

Margareta På Österlen sa…
Makt i religionen... Makt kan alltid missbrukas, och det råder väl ingen tvekan om att var och en som dödar med hänvisning till Gud, Vår Fader, en och densamme - om än under olika namnval i kristen och judisk tro liksom i islam - missbrukar Guds namn! Det Jesus gjorde - Joh. 8:3-11 - var att fullkomna lagen i Kärleken! Gud, Vår Fader, har genom sina profeter i GT om och om igen påmint att Han inte vill se offer utan barmhärtighet. Också Koranen har, liksom Tora, precis den skrivning som Jesus förtydligar i Johannesevangeliets berättelse, där han uppmanar den som är utan synd att kasta första stenen. I Koranens fjärde sura står i vers 15-16, där den senare slutar: "Men lämna dem i fred , om de ångrar sin handling och bättrar sig. Gud tar i sin barmhärtighet emot den ågerfulles ånger." Och i fjärde surans 110: "Den som begår en dålig handling eller syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig." Skall då icke människorna som söker Gud med uppriktiga hjärtan visa barmhärtighet och vara förlåtande!