Angeläget om dopet till Kristus

Snart har vi dop i Palavé! Det är intressant men ganska svårt med dopfrågan bland de flesta dominikaner och haitier. I många församlingar runt om i landet döper man inte vem som helst som vill bli döpt, utan först ska man granskas och få undervisning under lång tid. Det kan handla om månader. För en del, år.
Läs fortsättningen på Veronicas blogg.

Kommentarer

adamD sa…
Det där med katekumenat har jag funderat mycket på, tycker det känns väldigt främmande från nytestamentlig praxis, t ex Apg 16:33. Men tycker inte att idén är jättedålig egentligen.
Berno sa…
Vare sig idén är bra eller dålig så är den obiblisk, något som borde vara avgörande. Själva katekumenatet infördes så vitt jag förstått, tidigast några hundra år efter Kristus, som ett slags prövoår eller dopskola.
Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden.
Mat 28:19 Gån fördenskull ut och (1)gören alla folk till lärjungar, (2)döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
Mat 28:20 (3)lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. "