Svensk familj tvingas fly till Åland

Sverige är ett land som tar emot många flyktingfamiljer som kommer från krigsdrabbade länder, men vem kunde ana att vi skulle hamna i en situation där svenska familjer tvingas lämna sitt fosterland för att i lugn och ro kunna fortsätta bedriva hemundervisning?

På grund av att svenska myndigheter i strid med mänskliga rättigheter mer aktivt börjat motarbeta den lagliga rätt varje förälder har att själv välja undervisningsform för sina barn, är risken stor att flera hemundervisande familjer kommer att lämna Sverige för att bosätta sig i något av alla de länder där skolformen accepteras. Så är exempelvis fallet för familjen Hammarnejd.

Den 21 eller 22 juni planerar riksdagen att rösta om det nya skollagsförslaget. Om förslaget klubbas igenom innebär det att hemundervisning förbjuds och ett hundratal familjer kriminaliseras. Dessutom kommer nya skollagen ställa till stora problem för alla familjer som av någon anledning vill ta ledigt några veckor för exempelvis en långresa. Med hot om dyra böter och omhändertagande av barn kommer alla fria initiativ att motarbetas.

Grundtanken i skollagsförslaget är inspirerad av 1938 års tyska skollag, som idag är det enda land i Europa där hemundervisning är förbjudet. På grund av den tyska tillämpningen av lagen har tyska medborgare sökt och beviljats asyl i USA.

Kommentarer

Zebastian sa…
Och nu efterlyses Skolplikt på Åland: http://www.nyan.ax/nyheter/?news_id=53839&news_instance=2
Falconer sa…
Varför ska föräldrar kunna bestämma vilken utbildning barnen ska ha? Barn är väl självständiga individer som ska ha rätt att få en sådan uppväxt och en sådan utbildning att de inte isoleras från alla de valmöjligheter som står dem till buds när de blir större.
Berno sa…
mm, läste det. Undrar om Ålands och Finlands skollag är en och densamma. Finland har också läroplikt.
Berno sa…
Läs på lite bättre om hemundervisning. Finns internationell forskning att tillgå. Hemundervisade barn isoleras inte från alla valmöjligheter som finns, inte heller blir hemundervisade barn socialt isolerade. Snarare tvärtom.
Falconer sa…
Jag menade religiösa valmöjligheter.