Reaktion på nya skollagsförslaget

Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige – Rohus – samt pedagogisk konsult och erfaren hemundervisare sedan många år, har idag publicerat en artikel i Newsmill med anledning av skollagsförslaget. Jonas skriver bland annat att Alliansregeringens förslag till ny skollag bör slängas i papperskorgen. Det kommer att förvärra skolans problem och vad värre är, det bryter mot internationella människorättskonventioner och ger reseförbud under skoltid för alla Sveriges familjer med barn i skolåldern. Läs hela texten här.

Kommentarer