"Om dessutom förskolan blir obligatorisk, efter att den nu gjorts till en egen skolform, vet snart totalitärismen inga gränser…"

Läs Rohus, Riksorganisation för hemundervisare i Sverige, reaktion på den kritik som riktas i internationell media mot Sverige i och med antagandet av nya skollagen.

Kommentarer