Kan Gud göra under?

Enligt den här artikeln; ja!
Enligt bibeln; ja!
Enligt mångas vittnesbörd; Ja!
Det största undret en människa kan vara med om är dock frälsningsundret, vilket är att gå från död till liv!
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Kommentarer

Patrik sa…
Charles och Freancis Hunter bad för en person utan tumme och Gud har skapat en ny tumme framför deras ögon.
Jag akte till Tjeckien som missionär och vi sag hundratals frälsta och dem flesta som behövde har Jesus helat, även lama, och ocksa blinda ögon har Jesus helat när vi bad.
Direktör för Harvest - Adrian Simila berättade hur han bad i Afrika för en man utan fingrar och Gud skapade nya fingrar pa handen framför Adrians ögon.
När det kom nagon som hade svart att ga eller med förvridna armar sa sag vi fram emot att dem ofrälsta i den tält där vi bad och predikade, kommer att se att Jesus lever och gör även idag samma under som för 2000ar sedan - och Jesus gjorde det, för att dem flesta vi bad för helade han.
En gang Helade Jesus alla som hade problem med ögonen och 3 blinda ögon. den ena var Dansk flicka fran varan teem som ingen av oss bad för, utan hon själv har bett för andras ögon och plötsligt kunde hon se pa det ögat som var förut blind. Liknande under som Jesus gjorde sag vi med min fru när vi var missionärer i Thailand och bad för sjuka där ( da blev ocksa mäniskor frälsta när dem sag att Jesus verkligen lever och det vi predikar och det bibeln säger är inga tomma teorier, för att var Gud agerear även idag.)
Patrik Popp