Förförelse och förföljelse

Apropå den pågående debatten om statsbidrag till kristna organisationer, publicerar Maranataförsamlingen ett utdrag ur en väckelseappell av Arne Imsen, publicerad i Midnattsropet nr 9-12 1986 (Julnumret):

Offertjänsten och statsbidragen är oförenliga motsatser som med konsekvens utesluter varandra, eftersom det första reformerar medan det andra deformerar församlingsgemenskap och evangelisation. Vad det här handlar om är att förbli i trohet mot församlingens brudgum och Herre. Med detta urkristna synsätt kan statsbidragen inte betecknas som någonting annat än kvalificerad prostitution med skökolön; ett koppleri med en kopulation som ger sin kromosomfrukt i sin tid. Läs hela texten här.

Relaterade länkar:

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1464,00.html

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=3750914

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=214867

http://www.nyhetskanalen.se/1.1667307/2010/06/06/statliga_bidrag_trots_diskriminering

http://svt.se/2.22620/1.2030276/statliga_miljoner_till_diskriminerande_forbund?lid=senasteNytt_675672

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3757977

Kommentarer

Bengt sa…
I princip har du helt rätt i dina tankar här. Det svenska systemet med bidrag till allehanda föreningar har onekligen uppenbara nackdelar och risker.

Och de kommer verkligen upp till ytan i fallet med bidragen till de religiösa ungdomsförbunden. Redan på söndagen märktes de första signalerna på att vissa kristna ledare ska "mjuka upp sina principer" en smula för att behaga statsmaktens tolkningar av begrepp som "diskriminering" och "alla människors lika värde".

Men det hindrar inte att man kritisera själva resonemanget bakom anklagelserna mot de kristna ungdomsförbunden. De gör sig nämligen inte mer skyldiga till diskriminering än andra ideellla föreningar som får statligt stöd, inte minst de politiska ungdomsförbunden. Bara kristofobisk enögdhet hos kritikerna hindrar dem från att upptäcka den saken.

Personer som inte delar Moderaternas eller Vänsterpartiets värderingar är heller inte välkomna där, eftersom de inte delar de politiska värderingarna. Inte heller kan de som regelmässigt bryter mot stadgarna i en nykterhetsförening räkna med att få behålla sitt eventuella medlemskap.

Inte ens de enögda journalisterna på P1:s ”Kaliber” skulle få för sig att stämpla de här fallen som exempel på ”diskriminering” och ett avsteg från principen om ”alla människors lika värde”. Men av någon underlig anledning döms de kristna ungdomsförbunden med en helt annan måttstock, och den är inte rättvis.

Alla som nu ropar högt mot de religiösa ungdomsförbundens påstådda diskriminering bör nog sansa sig och tänka efter en smula. Varför ojar de sig inte alls över att även andra typer av ideella föreningar ställer vissa grundläggande krav för ett medlemskap? Ska inte alla dömas och bedömas på samma sätt?

Innerst inne inser givetvis journalisterna på ”Kaliber” inkonsekvensen och orimligheten i deras arbetshypotes om den påstådda diskrimineringen. I annat fall skulle de naturligtvis ha ställt samma absurda krav på andra ideella föreningar. Ändå svalde ”Rapport” och andra medier helt okritiskt den här nyheten med hull och hår...

Den kristna tron bygger på Bibeln. Och den är klar och tydlig med att utlevd homosexualitet är ett brott mot Guds uttalade vilja med människan. Däremot står det lika klart att ”Gud älskar syndaren men hatar synden”! Det är alltså väldigt viktigt att skilja här mellan sak och person.

Men det innebär givetvis inte att kristna ungdomsförbund eller de kyrkliga samfunden ska acceptera medlemmar som öppet lever i synd, och det gäller oavsett om det handlar om homosexuella handlingar, medverkan i stöldligor eller gängkriminalitet. Det är bara några få exempel på synder mot Gud.

I Guds perspektiv finns ingen motsats mellan att å ena sidan ta avstånd från synden och människors lika värde. Inför Gud är vi alla lika mycket värda. Den här frågan handlar egentligen inte alls om den saken. Poängen är att en Guds församling ska hållas helgad och ren inför honom.

Även homosexulla människor är förstås välkomna i en kristen gemenskap. Det avgörande är inte den sexuella identiteten eller läggningen i sig. Men alla kristna samfund (utom den avfallna Svenska kyrkan) bygger på en vilja hos alla medlemmar att de vill omvända sig från ett liv i synd och leva ett liv i samklang med Guds vilja.

Att kalla det grundlläggande kravet för ”diskriminering” och ett avsteg från principen om ”alla människors lika värde” är bara patetiskt och ett resultat av en huvudlös kristofobisk hållning.
Anonym sa…
För mig så får dom gärna taga bort alla tystnadsbidrag.

JESUS -Sade att i den yttersta tiden så kommer det att vara bara ett fåtal frälsta som har en personlig tro på GUD..... NT 81 Lukas 18:8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på Jorden när han kommer?,) Och så som i Sodom och på Noas tid före floden då endast 8 st själar blev då upplyfta på Vattnet undan GUDs vrede. Ps- Rapport och SR har tydligen helt glömt bort att vi fortfarande har Trosfrid enligt Svenska grundlagen, Men detta värnar inte dessa genomskådade maktens köpta media Journalister.


Mvh - Roland.
Anonym sa…
Det som den statstyrda SR, med SVT TV4 Text gör är att man försöker sätta (yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara)

Brott mot medborgerlig frihet är att genom andra brott försöka förhindra demokratiska fri- och rättigheter

brottsbalken(BrB) 18:5 som:” 5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år. „

Mvh Roland.