Europeiska domstolen har talat

Den tvingande attityden gentemot nationer, präster, pastorer, borgerliga vigselförrättare har varit att alla som har rätt att viga även ska viga homosexuella par. Valfriheten att själv utifrån övertygelse och tro avgöra vem man som ämbetsman vill sammanföra i ett äktenskap har starkt kritiserats. Ord som demokrati, mänskliga rättigheter, diskriminering etc. har flödat utan gräns i försvar för enkönade förhållandens rätt till äktenskap.
Nu har Europeiska domstolen sagt sitt i frågan och fastslår att ingen nation kan tvingas tillåta äktenskap mellan personer av samma kön. Det är alltså inget brott att inom EU vägra viga homopar. Inte heller är det ett brott mot mänskliga rättigheter. För många länder är det till och med så att det ses som ett brott mot mänskliga rättigheter att tillåta homoäktenskap, eftersom det är onaturligt.
De länder som lagstadgat om enkönade äktenskap är vanligtvis de som anses vara mest sekulariserade och som utan skrupler förkastar och motarbetar Guds ords inflytande i samhället. Sverige är där ett föregångsland.

Kommentarer

micke sa…
Sverige skall jämnt vara först med det oprövade och det som oftast är fel,allt detta bottnar i ett stort komplex ,vi har inte längre något som heter rätt eller fel,för tänk om det är någon (politisk intressant väljargrupp) som man stöter sig med,nej den här ön har nästan alltid vänt kappan efter den vind som gynnar de sämsta krafterna,ett bra exempel är bla,andra världs kriget ,där man inte heller stod upp för det rätta och de utsatta.
utan i feghet levererade malm och gav Nasisterna möjlighet att angripa våra grann länder igenom vårt land och luftrum .Är det lojalitet?.
Vi som tror på en rättvis GUD skulle för längesedan valt sida,men pga,den smitta som blivit överförd av den svenska mentaliteten ,så törs inte heller vi oponera oss mot det världsliga som har fått så stort grepp om oss så vi inte längre förstår hur avkristnade vi själva är.
Det är klart att vi inte blir förföljda ,när vi inte längre har det salt som stöter sig med världen ,utan som politiker gör allt för att bli så populär som möjligt är.
Vilken lyssnar på barnets önskan då det gäller val av mor och far ,eller hur många tror vi , önskar två män eller två kvinnor.
Hur skulle det se ut i ett samhälle där det inte finns barn att adoptera,kommer makten med våld då ta barn ifrån hetrosexuella och dela ut till de samkönade?.Tror för övrigt att Kds har öppnått sitt mål inom de flesta punkter ,för att försvinna som kristet parti,tror att Levipetrus skulle bli beklämd om han skulle se hur partiet utvecklats .
Skulle vilja uppmana att Sievert Öholm och andra, som törs stå upp för det rätta ,att starta ett kristet parti.Där bla de svaga , svarslösa och små i samhället skulle fä plats.

Med vänlig hälsning Mikael
Emelie sa…
Jag måste svara på mickes kommentar:
För det första är Sverige ingen ö.
Oprövat? Skulle homosexualitet vara oprövat? Det var till och med status att vara bög i antikens Grekland, så "trenden" (en del vill gärna se det som en trend) har då funnits innan vi började räkna tiden. Dessutom finns det inget enhällig vad som är rätt eller fel heller för den delen. Inte ens att döda, för det finns dödsstraff som jag tycker bevisar att det finns en attityd som säger att det är okej att döda. Men det är en annan sak. Det som anses rätt för dig kanske ses som fel av mig.
Sen finns det spermabanker och liknande och jag tror inte surrogatmammor helt plötsligt skulle försvinna, så det går att fixa barn på annat sätt än att adoptera redan idag. Så med andra ord behöver du inte oroa dig att staten skulle ta barn ifrån heteropar till homopar. Med tanke på hur omvärlden idag ser ut så kommer nog aldrig barn till adoption att försvinna, såvida man inte är rasistisk och inte vill ha ett barn från en annan del av världen.
Lelle sa…
Emilie, du har nog fel, när du säger at vi inte behöver oroa oss för framtiden.

Du har tydligen inte riktigt klart för dig vad bibeln och historien säger om sådana här saker.

Påtryckningar och våld mot minoriteter har varit vardagsmat under århundraden. Inte minst har fria kristna förföljts av både de etablerade kyrkorna och av den profana makten.

Vem förtrycker egentligen vem? Det är en fråga man måste ställa sig. Än idag uppträder etablissemanget och vissa folkkyrkor enade mot fria kristna som föraktas och hatas för sin tro på bibeln.

Så sent som på 1800-talet tog man i Sverige ifrån frikyrkliga barn bl a för att t ex döpa dem mot föräldrarnas vilja. Men mycket värre saker har hänt...