Dominic till Europadomstolen

Fallet Dominic kan komma ett bli ett fall för Europadomstolen. Enligt Gotlands Tidningar har Dominics föräldrar lämnat in ett 30-sidigt överklagande där man tillbakavisar svenska myndigheters kritik mot deras omsorg om pojken. Dessutom hävdar de pojkens rätt till hemundervisning.
I det fall målet tas upp kommer domstolen pröva om en kränkning ägt rum och därefter döma ut skadestånd.

Kommentarer