Befriande läsning

På den urkristna församlingens tid samlades man i hemmen, där man delade både Ordets och bordets gemenskap. Allt som lätt leder till positionstänkande och ekonomiska klyftor i församlingen övervanns genom att den som hade delade med sig till den som inte hade. Apostlagärningarna vittnar om hur församlingen förkroppsligade en utjämning efter Guds hjärta.

Att läsa om den 'kyrklösa kyrkan' i Helsingborg känns befriande. Tänk vad alla dessa kollosala betongklossar ställt till det under åren, vilka vanföreställningar de givit om vad en församling är. Gud bor inte i hus gjorda av människohänder! Inte heller i prästskrudar, mässbord eller andra substitut som kommit att ersätta och vilseleda miljontals människor genom åren.
Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Kommentarer