Alphakurser använder Frälsarkransen

Enligt uppgift har den populära Alphakursen i Sverige introducerat Martin Lönnebos förrädiska Frälsarkrans som material i undervisningen. Frälsarkransen är ett radband bestående av olika kulor som var och en symboliserar olika egenskaper, likt den katolska Rosenkransen.

Frälsarkransen används i verksamhet med både barn och vuxna. Många anser den vara ett oskyldigt hjälpmedel för att lära sig bedja, men i verkligheten lotsar den genom sina inlärda böner användaren in i ett andligt slaveri. Från Frälsarkransen och dess handbok är steget sen inte långt till lite mer avancerade hjälpmedel som Rosenkransen och Tidegärden, där bön till katolska helgon och bön för döda ingår som ingredienser.

Fly istället religionens dunkla värld och lär känna Jesus, sådan som han är! Gud bor inte i hus gjorda med händer, inte heller i några religiösa föremål eller invanda riter, men däremot finner han sin boning hos den som öppnar sitt hjärta för honom och tar emot frälsning i sitt liv.